Vállalási feltételek

B | A | A1 | BE | C | CE | D | GKI

Vállalási feltételek

    Vállalási feltételek letöltése

TÁJÉKOZTATÓ

VÁLLALÁSI FELTÉTELEK

Cégadatok:

A képző szerv neve: Görömbölyi Zsolt Autós-Motoros Iskola

Cím:3527 Miskolc, Baross G. u. 11/A..

Ügyfélfogadás helye : 3527 Miskolc, Baross G. u. 11/A

Ügyfélfogadás időpontja: Hétfő 09:00 - 17:00  szerda  09:00 - 15:00,  péntek: 09:00 – 14:30

Telefon: +36-30/370-9375; +36-30/636-0524 ,         e-mail cím: gorombolyiautosiskola@gmail.com

weboldal: www.jogsitanoda.hu,    www.gorombolyiautosiskola.hu

Cégforma: egyéni vállalkozás

Nyilvántartási szám: 9019004

 

Képzési engedélyek száma:

EM/KC/NS/A/413/0/2010

Kategóriás képzés:

Engedélyező, és a tevékenységet ellenőrző hatóság:

Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).

Közúti Gépjármű Közlekedési Hatósági Főosztály

Címe: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

1440 Budapest Pf. 1.

Telefonszám: +36-1-510-0101

email: kepzes-kghf@itm.gov.hu

Szaktanfolyami képzés:

Engedélyező, és a tevékenységet ellenőrző hatóság:

Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).

Közúti Gépjármű Közlekedési Hatósági Főosztály

Címe: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

1440 Budapest Pf. 1.

Telefonszám: +36-1-510-0101

email: kepzes-kghf@itm.gov.hu

 

Iskolavezető: Görömbölyi Zsolt

 

Elméleti képzések helyszíne:

3527 Miskolc, Baross G. u. 11/A.

Jármű kezelési- és rutin feladatokhoz előírt gyakorlópálya:

3527 Miskolc, József A. u. 70.

 

Képzési kategóriák:

Motorkerékpár vezető (A)

Személygépkocsi vezető (B)

Tehergépkocsi vezető (C)

Autóbuszvezető (D)

Nehézpótkocsi-vezető (B+E) (C+E)

 

Szaktanfolyamok:

 • Tehergépkocsi vezetői szakmai alap- és továbbképzési képesítés (GKI)
 • Autóbuszvezetői szakmai alap- és továbbképzési képesítés (GKI)

 

A tanfolyamokra jelentkezés feltételei:

Tanfolyamra az a jelentkező vehető fel, aki:

 • érvényes személyazonosító okmánnyal és lakcímkártyával rendelkezik (nem magyar állampolgár esetén minimum 6 hónapos tartózkodási engedély szükséges)
 • nem gépjármű vezetésére jogosító kategóriáknál írni, olvasni tud
 • nyilatkozik az alapfokú iskolai végzettség meglétéről
 • a vezetői engedély feltételéül meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb

6 hónappal fiatalabb, azaz:

 1. életév: A1; mező gazdasági vontató; kerti traktor, állati erővel vont jármű hajtása
 2. életév: B kategória
 3. életév: A2 kategória; B+E; kombinált kategória, C kategória; C+E; kombinált kategória
 4. életév: A kategória motorkerékpár legalább 2 éves A2 kategóriás vezetési gyakorlattal
 5. életév: D kategória
 6. életév: A kategória motorkerékpár előzetes vezetési gyakorlat nélkül
 • közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas
 • a kategóriához előfeltételként előírt vezetői jogosultsággal rendelkezik

„C” kategóriás tanfolyamra történő beiskolázáshoz érvényes B kategóriás vezetői engedély szükséges

„D” kategóriás tanfolyamra történő beiskolázáshoz érvényes B és C kategóriás vezetői engedélyre van szükség. A kombinált kategóriás (B+E; C+E) vizsgákhoz a vonó jármű kategóriájára, alkategóriájára érvényes vezetői engedélyre van szükség, és a BM rendeletben meghatározott kezdő vezetői engedély minősítés megszűnt.

nem áll utánképzési kötelezettség alatt

 

Az ismertetett életkorok naptári nap szerint a gyakorlati vizsgákra vonatkoznak. Tanfolyamra az életkor betöltése előtt 6 hónappal lehet felvételt nyerni. Elméleti vizsgára három hónappal előbb, biztonság ellenőrzés és üzemeltetési vizsgára csak betöltött életkorral (18. életév) valamint sikeres elméleti vizsgákat követő en bocsátható képzésben résztvevő.

 

. Az előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok:

- Egészségügyi alkalmassági igazolás (EÜ. 1. csoport),(EÜ. 2. csoport) melyet orvos állít ki, ha van érvényes vezetői engedélye, akkor a vezetői engedély fénymásolata is elegendő.

- A 2. alkalmassági csoportba kell sorolni azt a közúti járművezetőt, aki a közúti közlekedési szolgáltatás keretében közúti járművet, megkülönböztető jelzéssel ellátott közúti járművet vezet, vagy kíván vezetni, valamint, akit közúti járművezetői munkakörben foglalkoztatnak.

- Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén PÁV alkalmassági vizsgát kell tenni.

Előírt egészségi alkalmassági vizsgálatok kategóriánként

 • B Személygépkocsi vezető             I. csop. orvosi alkalmassági igazolás
 • A Motorkerékpár vezető                I. csop. orvosi alkalmassági igazolás
 • B+E Személygépkocsi + pót           I. csop. orvosi alkalmassági igazolás
 • C Tehergépkocsi-vezető                II. csop. orvosi alkalmassági igazolás
 • C+E Nehézpótkocsi - vezető         II. csop. orvosi alkalmassági igazolás
 • D Autóbusz-vezető                         II.  csop. orvosi alkalmassági igazolás

(Az igazolást az orvos 3500-7200 Ft ellenében állítja ki. ) Amennyiben a jelölt érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, orvosi alkalmassági vizsgálaton nem kell részt vennie, hanem vezetői engedélyének fénymásolatát irodánkban le kell adni.)

Részvétel a tanfolyam elméleti foglalkozásain:

Az egyes tanfolyamokon tanítandó tantárgyakat, azok óraszámát, az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az e-learning képzés esetén a 24/2005.(IV.21.) GKM rendelet 16. melléklet II. bekezdés az irányadó.

A járművezető-képző tanfolyamok tantárgyaira előírt kötelező óraszámok a képzésben résztvevő számára kötelező minimumot jelentik. A képzésben résztvevő elméleti oktatásnál a kötelező óraszám 10%-ánál kevesebbet hiányozhat. Az óraszámok 10%- nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni.

Amennyiben a képzésben résztvevő valamelyik előírt kötelező óráról hiányzik, úgy a pótfoglalkozáson kell megjelennie.

Az elméleti pótfoglalkozások idő pontjáról a kirendeltség vezető ad felvilágosítást.

Amennyiben a képzésben résztvevő pótfoglalkozáson nem jelenik meg, úgy vizsgára sem bocsátható.

Az elméleti foglalkozások 3 illetve 4 órásak, /45 perc/óra, 10 perc szünet/, a Bü foglalkozások gyakorlati foglalkozásnak minő sülnek, 3 illetve 4 órásak, /50 perc foglalkozás, 10 perc szünet/.

E-learning tanfolyam esetén a tananyaghoz való hozzáférés ideje 75 óra, mely a képzés megkezdésétől számítva 180 napon keresztül érhető el. Amennyiben az alaphozzáférés ideje alatt nem sikerül elvégezni a tanfolyamot, póthozzáférés vásárolható.

Az iskolavezető mentesíti az egyes elméleti illetőleg a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés tantárgyak alól azt a képzésben résztvevőt, aki szakirányú szakmai végzettséggel rendelkezik, és az ezt bizonyító okiratot legkésőbb tanfolyam kezdetekor bemutatja.

Az „A” és „B” kategóriák továbbá az „A1”, „A2” alkategória esetében a „Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” tantárgy hallgatása alól nem adható felmentés.

A mentesítésre jogosító szakmai végzettségek megnevezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

A jelentkezők által választott tanfolyam kezdetének és befejezésének időpontját, a foglalkozások helyét és időpontját a TANREND tartalmazza, melyet a tanfolyam megnyitón az iskolavezető, vagy kirendeltségvezető vagy a tanfolyam előadásaira beosztott szakoktató ismertet.

 

Gyakorlati oktatás:

A gyakorlati képzés lebonyolítására alkalmas rendelkezésre álló jármű vek típus szerinti felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza. A gyakorlati képzés során a gyakorlás kezdetének és befejezésének helyszínét (váltási helyszín) az oktató és a képzésben résztvevő közösen állapítja meg.

Motoros képzések esetén saját motor használata megengedett, amennyiben az megfelel a megszerezni kívánt kategória előírásainak és érvényes forgalmi engedéllyel, valamint érvényes biztosítással rendelkezik. Saját motor használata nem befolyásolja a vezetési óradíjakat.

A vezetési gyakorlat tantárgy oktatását csak valamennyi elméleti tantárgyból tett sikeres vizsga után lehet megkezdeni. Az oktatás során a járművön a tanuló, a szakoktató, a tolmács, a szakfelügyelő és az ellenőrzésre jogosult személyek, a képzés ellenőrzésének akadályozása nélkül az iskolavezető, a megfigyelő szakoktató, a szakoktató jelölt, valamint az iskolavezető engedélyével a tanuló hozzájárulásával megjelölt más személy tartózkodhatnak.

Az oktató a képzésben résztvevő vel külön egyeztetett váltási helyeken várják a hallgatókat, illetve fejezik be az oktatást.

Az útvonal kijelölése az oktató feladata, melyet a tantervi követelmények figyelembevételével személyre szólóan határoz meg.

Vezetési gyakorlat tantárgy feladatainak teljesítését a képzésben résztvevő aláírásával igazolja, abban az esetben, ha a bejegyzés szerinti idő tartamot ténylegesen járművezetéssel töltötte.

 

Tandíjak:

A tandíjat, ezen belül az elméleti rész díját, valamint a gyakorlati oktatás óradíját az 1. számú melléklet tartalmazza. A tandíj befizetése 2 módon történhet: készpénzes befizetés az ügyfélfogadó irodákban, banki átutalás Görömbölyi Zsolt egyéni vállalkozó. bankszámlájára.

 

A tandíj változás jogát fenntartjuk.

 

A vizsgára bocsátás feltételei:

A képzéshez kapcsolódó hatósági vizsgáztatást Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont végzi. A közúti els ősegély nyújtói tanfolyamok vizsgáit a Vöröskereszt vizsgabizottsága folytatja le.

Elméleti vizsgára, csak a tanfolyam elvégzését követően lehet jelentkezni és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el

- megfelel a 13/1992.(VI.26.) NM rendelet 1.§, 41/2004.(IV.7.) GKM rendelet meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint a 35/2000. (XI.30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek.

- nem gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén, írni, olvasni tud,

- a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül - a „K” kategóriás jármű vezetője kivételével - a jogszabályban előírt életkornál legfeljebb három hónappal fiatalabb,

- a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik. A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján igazolja a közlekedési hatóság részére az alábbiakban meghatározott módon:

 • személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,
 • az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti példányával, ennek hiányában közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával,
 • külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, vagy olyan - hatáskörrel rendelkező - magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét a meghatározott módon nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki.

 

- a vizsgára való jelentkezésig - a Bizonylati Album szerinti azonosítók szerepeltetésével - a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette. A képzőszerv kötelessége a képzésben résztvevők alapvizsgára jelentése. A vizsga időpontját és helyszínét a vizsgáztató hatóság határozza meg. A vizsgán vezetőképes állapotban, kell megjelenni. A vizsgán a személyazonosságot érvényes személyazonosító okmánnyal kell igazolni, illetve - ha van – a vezetői engedélyt (járművezető i igazolványt) be kell mutatni. A vezetői engedélynek érvényesnek kell lenni.

Elméleti pótvizsgára a vizsgáztató hatóságnál (Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont) lehet jelentkezni.

 

A sikeres elméleti vizsga 2 évig érvényes, ezen időtartam alatt az összes vizsgát be kell fejezni, ellenkező esetben a meglévő vizsgák érvényüket vesztik.

Gyakorlati vizsgára csak az jelentkezhet, aki az előírt életkort betöltötte;  az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott, a meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette,

a vizsgára való jelentkezésig - a Bizonylati Album szerinti azonosítók szerepeltetésével - a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette.

A gyakorlati vizsgára jelentkezés előtt, a szakoktató illetve az általa felkért – vizsgabiztosi végzettséggel is rendelkező – belső szakértő „próbavizsgát” tarthat. Az eredmény ismeretében javaslatot tehet(nek) a hatósági vizsga letétele előtt további gyakorló órák (pótórák) vételére. Az általuk javasolt óramennyiség iránymutató, megfontolásra érdemes.

A javaslattól függetlenül a képzésben résztvevőnek jogában áll kérni a hatósági vizsgára jelentést, ha annak időpontjáig a kötelező feladatok illetve óraszámok ténylegesen teljesítésre kerülnek.

„C” vagy „D” kategóriás rutinvizsgát tehet az is, aki az előírt életkort még nem töltötte be, azonban forgalmi vizsgára „C” kategória esetén csak a 18. életév, „D” kategória esetén csak a 21. életév betöltése után bocsátható.

A vizsga időpontját és helyszínét a vizsgáztató hatóság határozza meg. A vizsgán vezetőképes állapotban, kell megjelenni. A vizsgán a személyazonosságot érvényes személyazonosító okmánnyal kell igazolni, illetve - ha van – a vezetői engedélyt (járművezetői igazolványt) be kell mutatni.

 

Vizsgadíjak:

A hatósági vizsgák díját az 1. számú melléklet tartalmazza.

A vizsgadíjat a vizsgáztatást végző hatóság (intézmény) által meghatározott rend szerint kell megfizetni.

Szaktanfolyami képzés esetén a vizsgadíjakat a képzőszerv számlájára kell befizetni, a tandíj megfizetésének módjáról rendelkező rész értelemszerű alkalmazásával.

 

 

Amit a hatósági vizsgáról áltatában tudni kell:

 

 • az elméleti vizsga számítógépen történik, a hatóság vizsgatermében, az általuk ütemezett idő pontban
 • pontos időben kell megjelenni
 • valamennyi vizsgán a képzésben résztvevőnek igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyi igazolvány, ennek hiányában útlevél)
 • akinek más jármű kategóriára érvényes vezetői engedélye (vagy vizsgaigazolása) van, azt be kell mutatni
 • aki a vizsgán valamely tárgyból nem felelt meg, az legalább három munkanap eltelte után tehet csak újbóli vizsgát
 • számítógépes vizsga helyett a hatóság engedélye alapján szóbeli vizsgát tehet az, aki a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszéli, illető leg érti (a tolmácsot a közlekedési hatóság az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodától rendeli ki), vagy a vizsga id ő pontjában egészségi állapota miatt írásra képtelen állapotban
 • Az a - szakorvosi igazolással rendelkező - hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát

A képzésben résztvev ő jogai:

- A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képző szerv vállalási feltételeit.

- A képzést megszakítani, a befizetett és a még fel nem használt tandíjat a meghatározott feltételek mellett visszakérni és a tanfolyam elvégzett részérő l hivatalos igazolást kérni.

- Az elméleti tanfolyamon a hiányzások pótlásának érdekében akár több tanfolyamot is igénybe venni.

- A megbeszélt gyakorlati vezetési órákat - legalább 24 órával előtte – lemondani.

- A gyakorlati vezetésnél a megbeszélt időponttól indokolt esetben 10 percet késni (pl. tömegközlekedési eszköz késése).

- A képzési szolgáltatással kapcsolatos észrevételeit, panaszait megtenni, oktatócserét kezdeményezni. (Panaszkezelési szabályzatunk mellékletben megtalálható, illetve az ügyfélfogadó helyiségekben áttekinthető ).

- Titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt személyiségeit érintő kérdésekben. Kivéve a képzési szerződésben meghatározott, a jelentkezési lapon és annak mellékleteit képező okmányokon szereplő személyes és különleges adatok kezelésében.

- Amennyiben a képzés,  Görömbölyi Zsolt egyéni vállalkozó részére felróható bármilyen okból félbeszakad vagy meghiúsul, a képzésben résztvevő kérésére további képzéséről a képző köteles - más képzőszerv igénybevételével - gondoskodni, illetve a képzésben résztvevő kártérítési igényt érvényesíthet.

A képzésben résztvevő kötelességei:

- A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és azt betartani.

- A képzési szerződésben rögzített képzési díjakat a képzés megkezdése előtt teljesíteni, befizetni.

- Az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban és az oktatási körülményekhez igazodó kulturált öltözetben megjelenni.

- Az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, aktívan
közreműködni.

- A tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni, különösen fontos ez a gyakorlati vezetésnél.

- Késés esetén az oktatóra 30 percet várni.

- Mulasztásait, hiányosságait pótolni.

- Abban az esetben, ha a gyakorlati képzés a képzésben résztvevő tulajdonában lévő, vagy általa bérelt járművön történik, a járműnek a váltási helyszínre történő szabályos eljuttatása (1/1975.(II. 5.) KPM-BM együttes rendelet).

- A képzés folyamán a munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségügyi előírásokat betartani.

A képzésben résztvev ő áthelyezésének módja:

- Ha a képzésben résztvevő tanulmányit más képzőszernél kívánja folytatni, a képzőszervnek az „Képzési igazolás” nyomtatványt a képzésben résztvevő kérésére ki kell állítani a KVAR rendszerben, illetve nyomtatott formában is a tanuló rendelkezésére kell bocsátani.  A kiállítás megtagadásával a képzésben résztvevő másik képzőszervhez történő áthelyezését megakadályozni nem lehet.

- Amennyiben a képzésben résztvevővel kötött szerződésben a felek a képzésben résztvev ő eltávozása esetén további díjak megfizetésében állapodnak meg, a szerződés szerinti további díjak megfizetése a képzésben résztvevő áthelyezésekor esedékes.

A képző szerv kötelezettségei:

- A képzés feltételeit a hatályos jogszabályoknak megfelelően, mint a személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan biztosítani.

- A képzési szerződésben elfogadott és aláírt feltételek alapján a szolgáltatást teljesíteni a szolgáltatási díjról számlát kiállítani.

- Az ügyfél adatait az ügyfél nyilatkozatának megfelelően kezelni.

- Az írásos tájékoztatóban ismertetett feltételeket betartani.

- A gyakorlati oktatás óradíjának esetleges emelésérő l a képzésben résztvevőt tájékoztatni.

- A vizsgára bocsátás feltételeinek teljesülése után a képzésben résztvevőt vizsgára bocsátani.

A képző szerv jogai

- Az elméleti valamint a gyakorlati alapképzés helyszínét közigazgatási területen belül módosítani.

 

- A gyakorlati oktatás óradíját indokolt esetben az oktatás költségeire jelentős hatást gyakorló gazdasági változások esetén megváltoztatni.

- A képzési díjhátralék esetén a képzési szolgáltatást szüneteltetni.

- Az írásos tájékozatóban ismertetett feltételeket betartatni.

A képzés helyszínei

Az oktatási helyszínek címe az írásos tájékoztatóban feltüntetett telephelyek, oktatási helyek címével megegyező, a képzési szerződésben rögzítésre kerülnek.

Észrevételek, bejelentések, panaszkezelés:

Annak érdekében, hogy a képzés gazdaságosan és sikeresen zajlódjon fontos, hogy minden olyan észrevétel, panasz a
vezető ség tudomására jusson, amely a képzési folyamatot bármilyen módon negatívan befolyásolja, mert csak így tudjuk azonnal javítani a hibát. Kérjük ezért, hogy mindazt, ami Önt zavarja a képzés folyamatában, azonnal jelezze.

A képzés folyamatával kapcsolatos apróbb javaslataikat, észrevételeiket elsősorban az oktatónak jelezzék. Amennyiben az oktató nem tud megnyugtató megoldást ajánlani, úgy a kirendeltség vezető knek jelezzék a problémát telefonon, írásban illetve személyesen.

Az iskolavezető kötelessége minden panasz kivizsgálása, helyesbítő intézkedések megtétele.

Az ily módon sem rendezhető ügyek esetén a szakmai felügyeleti szervünkhöz fordulhat.

Ha úgy érzi, hogy ügyét csak egy független szervezet képes objektíven elbírálni, panaszával fordulhat a szakmai tevékenységünket felügyelő KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlatolt Felelősségű Társasághoz, mely szervezet hivatalból folytatja le a vizsgálatot, és szükség esetén egyéb illetékes hatóságok eljárását is kezdeményezi.

 

Helyileg illetékes megyei szervezet címe:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

3527 Miskolc, József Attila u. 20.

Tel: 46/500-023

 

A közúti első segély nyújtási ismeretek megszerzése:

A vezetői engedély kiadásának feltétele a közúti elsősegély-nyújtó ismeretek meglétét igazoló – vizsgához kötött – „Igazolás” bemutatása. Az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással kell igazolni.

A közúti első segélynyújtó tanfolyamot az Autósiskola. az oktatás során megszervezi, és gondoskodik a kiképzettek vizsgára jelentéséről.

A vizsgáztatást a helyileg illetékes Megyei Vöröskereszt végzi.

Vizsgadíj: 15.500.-Ft (csekken befizetendő a Vöröskereszt részére)

Tanfolyamdíj: 14.500.-Ft

 

Igazolás nélkül is vezetői engedélyt kaphatnak azok, akik a 2. számú mellékletben felsorolt végzettséggel rendelkeznek.

 

Vezetői engedély kiadása

A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. (A vizsgaigazolás kiadásának feltétele a jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, valamint az alapfokú iskolai végzettségét a jogszabályban meghatározottnak megfelelő módon igazolta)

A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.

Külföldi állampolgárok esetében a vezetői engedély kiállításának elő feltétele, hogy az ügyfél az okmány kiállítását megelőző legalább 6 hónapos folyamatos magyarországi tartózkodását igazolja.

Ezt a tényt a képzésre jelentkezőnek a jelentkezéskor bizonyítania kell.

Szaktanfolyam esetén a képzésben résztvevő az általa meghatározott lakcímre postai úton kézbesítve, személyesen vagy meghatalmazott útján átveheti a sikeres vizsgákat igazoló hatósági igazolást.

 

3

 

 

 

 

 1. melléklet

 

„A” kategória

(Minden motorkerékpár vezetésére jogosít)

Tanfolyamra jelentkezés feltételei:

- Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya

- Legalább alapfokú iskolai végzettség

- Érvényes orvosi alkalmassági (vagy orvosi érvényességhez kötött, érvényes vezetői engedély)

- betöltött legalább 23 év 6 hónapos életkor, vagy legalább kétéves „A2” kategóriás motorkerékpár-vezetési gyakorlat esetén betöltött 20 éves életkor

Vizsgára jelentkezés feltételei:

Elmélet: betöltött 23 év 9 hónapos életkor 

Járm űkezelés: betöltött 23 év 9 hónapos életkor 

 

 

Forgalom: betöltött 24. életév

A tanfolyam elvégzése, valamint az előírt óraszám és menettávolság levezetése

Tantárgyak és minimális óraszámok:

Elmélet:

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek* 4 óra

 • Járművezetés elmélete* 4 óra
 • Közlekedési alapismeretek* 14 óra

*E-learning képzés esetén a rendelkezésre álló tanulási idő 75 óra / 180 nap.

 

Gyakorlat

 

A                       A1<2év* A1>2év** A2<2év*** A2>2év****

 

Járműkezelés: 10 óra 6 óra 4 óra 4 óra 2 óra

Városi vezetés: 11 óra 8 óra 4 óra 4 óra 4 óra

Országúti vezetés: 5 óra 2 óra 2 óra 4 óra 2 óra

Forgalmi vizsga         1 óra        1 óra         1 óra         1 óra         1 óra

Összesen: 27 óra 17óra 11óra 13 óra 9 óra

* „A1 ” alkategóriás motorkerékpár-vezetői engedéllyel, 2 éves vezetési gyakorlat nélkül.

** „A1 ” alkategóriás motorkerékpár-vezetői engedéllyel, 2 év vezetési gyakorlattal.

*** „A2 ” alkategóriás motorkerékpár-vezető i engedéllyel, 2 éves vezetési gyakorlat nélkül.

**** „A2” alkategóriás motorkerékpár-vezetői engedéllyel, 2 év vezetési gyakorlattal.

Tanfolyamdíjak:

Elméleti tanfolyam díja: 60 000 Ft (póthozzáférés: 13 000 Ft)

Gyakorlati oktatás díja: 210.000 Ft                                             

Összesen: 270 000 Ft

Hatósági vizsgadíjak:

Közlekedési alapismeretek (elmélet):  10 500 Ft

Járműkezelés (gyakorlat):                       9 000 Ft

Forgalmi (gyakorlat):                             24 000 Ft

Összesen:                                             43 500 Ft

 

„B” kategória

(Személygépkocsi – Max. 4250 kg megengedett legnagyobb össztömegű, a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű)

Tanfolyamra jelentkezés feltételei:

- Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya

- Legalább alapfokú iskolai végzettség

- Érvényes orvosi alkalmassági (vagy orvosi érvényességhez kötött, érvényes vezetői engedély)

- legalább 16 év 6 hónapos életkor

Vizsgára jelentkezés feltételei:

Elmélet: betöltött 16 év 9 hónapos életkor

Járm űkezelés: betöltött 16 év 9 hónapos életkor

Forgalom: betöltött 17. életév

A tanfolyam elvégzése, valamint az előírt óraszám és menettávolság ( 580 km) levezetése

 

Tantárgyak és minimális óraszámok:

Elmélet:

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek* 4 óra

 • Járművezetés elmélete* 8 óra
 • Közlekedési alapismeretek* 16 óra

*E-learning képzés esetén a rendelkezésre álló tanulási idő 75 óra / 180 nap.

 

 

Gyakorlat

Alapoktatás: 9 óra

Városi vezetés: 14 óra

Országúti vezetés: 4 óra

Éjszakai vezetés: 2 óra

Forgalmi vizsga:                      1 óra

Összesen: 30 óra

Tanfolyamdíjak: 

Elméleti tanfolyam díja: 60 000 Ft (póthozzáférés: 13 000 Ft)***

Gyakorlati oktatás díja: 220.000 Ft

Összesen: 280 000 Ft

Hatósági vizsgadíjak:

Közlekedési alapismeretek (elmélet): 4 600 Ft

Forgalmi (gyakorlat):                             11 000 Ft

Összesen:                                                15 600 Ft

 

 

„BE” kategória

(„B” kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, melynek megengedett legnagyobb együttes össztömege meghaladja a 3500 kg-ot.)

Tanfolyamra jelentkezés feltételei:

- Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya

- “B” kategóriás, nem kezdő, érvényes vezető i engedély

- I. csoportú orvosi alkalmassági igazolás

- legalább 17 év 6 hónapos életkor

Vizsgára jelentkezés feltételei:

Elmélet: betöltött 17 év 9 hónapos életkor

Járm űkezelés: betöltött 17 év 9 hónapos életkor

Forgalom: betöltött 18. életév

A tanfolyam elvégzése, valamint az előírt óraszám és menettávolság levezetése

Tantárgyak és minimális óraszámok:

Elmélet:

Közlekedési alapismeretek* 6 óra

Járművezetés elmélete* 4 óra

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek* 4 óra

Munkavédelem, t űzvédelem, szállítás* 4 óra

*E-learning képzés esetén a rendelkezésre álló tanulási idő 75 óra / 180 nap.

Gyakorlat

Alapoktatás: 3 óra

Városi vezetés: 4 óra

Országúti vezetés: 4 óra

Forgalmi vizsga:                      1 óra

Összesen: 11 óra

 

Tanfolyamdíjak:  

Elméleti tanfolyam díja: 60 000 Ft (póthozzáférés: 18 000 Ft)

Gyakorlati oktatás díja: 130 000 Ft

Összesen: 190 000 Ft

 

Hatósági vizsgadíjak:

Közlekedési alapismeretek (elmélet): 10 500Ft

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (elmélet):***  10 500 Ft

Munkavédelem, t űzvédelem, szállítás (elmélet):*** 10 500 Ft

Rutin (gyakorlat):                                                                      9 700 Ft

Forgalmi (gyakorlat):                                                              24 000 Ft

Összesen:                                                                                65 200 Ft

***Megfelelő szakirányú iskolai végzettség esetén a tantárgy és vizsga alóli mentességet kaphat

„C” kategória

(Tehergépkocsi - 3500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű, és a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény)

Tanfolyamra jelentkezés feltételei:

- Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya

- Legalább alapfokú iskolai végzettség

- “B” kategóriás, nem kezdő, érvényes vezető i engedély

- II. csoportú orvosi alkalmassági igazolás

- Legalább 17 év 6 hónapos életkor

Vizsgára jelentkezés feltételei:

Elmélet: betöltött 17 év 9 hónapos életkor

Járm űkezelés: betöltött 17 év 9 hónapos életkor

Forgalom: betöltött 18. életév

A tanfolyam elvégzése, valamint az előírt óraszám és menettávolság levezetése

Tantárgyak és minimális óraszámok:

Elmélet:

Közlekedési alapismeretek* 20 óra

Járművezetés elmélete* 10 óra

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek* 24 óra

Munkavédelem, t űzvédelem, szállítás* 10 óra

*E-learning képzés esetén a rendelkezésre álló tanulási idő 75 óra / 180 nap.

Gyakorlat

Alapoktatás: 4 óra

Városi vezetés: 6 óra

Országúti vezetés: 4 óra

Éjszakai vezetés: 2 óra

Forgalmi vizsga:                             1 óra

Összesen: 16 óra

Tanfolyamdíjak:

Elméleti tanfolyam díja**:            70 000 Ft (póthozzáférés: 22 000 Ft)

Gyakorlati oktatás díja:               240 000 Ft                                          

Összesen:                               310 000 Ft 

 

 

Hatósági vizsgadíjak:

Közlekedési alapismeretek (elmélet):                           10 500 Ft

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (elmélet):*** 10 500 Ft

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás (elmélet):*** 10 500 Ft

Rutin (gyakorlat):                                                                 9 700 Ft

Forgalmi (gyakorlat):                                                        24 000 Ft

Összesen:                                                                          65 200 Ft

 

 

 

CE” kategória

(Tehergépkocsi + nehéz pótkocsi)

Tanfolyamra jelentkezés feltételei:

- Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya

- Legalább alapfokú iskolai végzettség

- “C” kategóriás, nem kezdő, érvényes vezetői engedély

- II. csoportú orvosi alkalmassági igazolás

- Legalább 17 év 6 hónapos életkor

Vizsgára jelentkezés feltételei:

Elmélet: betöltött 17 év 9 hónapos életkor

Járm űkezelés: betöltött 17 év 9 hónapos életkor

Forgalom: betöltött 18. életév

A tanfolyam elvégzése, valamint az előírt óraszám és menettávolság levezetése

Tantárgyak és minimális óraszámok:

Elmélet:

Közlekedési alapismeretek* 4 óra

Járművezetés elmélete* 4 óra

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek* 4 óra

*E-learning képzés esetén a rendelkezésre álló tanulási idő 75 óra / 180 nap.

Gyakorlat

Alapoktatás: 4 óra

Városi vezetés: 4 óra

Országúti vezetés: 2 óra

Forgalmi vizsga:                             1 óra

Összesen: 10 óra

Tanfolyamdíjak:

Elméleti tanfolyam díja**:          70 000 Ft (póthozzáférés: 18 000 Ft)

Gyakorlati oktatás díja:             150 000 Ft                                   

Összesen:                                  220 000 Ft

 

Hatósági vizsgadíjak:

Közlekedési alapismeretek (elmélet):                                   10 500 Ft

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (elmélet):***         10 500 Ft

Rutin (gyakorlat):                                                                          9 700 Ft

Forgalmi (gyakorlat):                                                                   24 000 Ft

Összesen:                                                                                      54 700 Ft

 

 

 

 „D” kategória

(Autóbusz - a vezető n kívül több, mint 8 utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű)

Tanfolyamra jelentkezés feltételei:

- Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya

- Legalább alapfokú iskolai végzettség

- „B” és „C” kategóriás érvényes vezető i engedély

- II. csoportú orvosi alkalmassági igazolás

- Legalább 20 év 6 hónapos életkor

- Állásvállaláshoz PÁV II vizsgálat

Vizsgára jelentkezés feltételei:

Elmélet: betöltött 20 év 9 hónapos életkor

Járm űkezelés: betöltött 20 év 9 hónapos életkor

Forgalom: betöltött 21. életév

A tanfolyam elvégzése, valamint az előírt óraszám és menettávolság levezetése

Tantárgyak és minimális óraszámok:

Elmélet:

Közlekedési alapismeretek* 8 óra

Járművezetés elmélete* 8 óra

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek* 8 óra

*E-learning képzés esetén a rendelkezésre álló tanulási idő 75 óra / 180 nap.

Gyakorlat

Alapoktatás: 4 óra

Városi vezetés: 14 óra

Országúti vezetés: 6 óra

Forgalmi vizsga:                             2 óra

Összesen: 24 óra

Tanfolyamdíjak:

Elméleti tanfolyam díja**:                     70 000 Ft (póthozzáférés: 20 000 Ft)

Gyakorlati oktatás díja:                   320 000 Ft                          

Összesen:                                            390 000 Ft

 

Hatósági vizsgadíjak:

Közlekedési alapismeretek (elmélet):                        10 500 Ft

Rutin (gyakorlat):                                                             9 700 Ft

Forgalmi (gyakorlat):                                                      27 800 Ft

Összesen:                                                                        69 000 Ft

 

 

 

 

 

 

 1. sz. melléklet

Egyes tantárgyak foglalkozásai és vizsgakötelezettség alóli felmentések, a 24/2005. GKM rendelet alapján

 1. Mentesítések

Az alább felsorolt képesítéssel rendelkező tanulókat – az „A” és „B” kategória, továbbá az „A1”, „A2” és „B1 ” alkategória kivételével – a tanfolyam adott tantárgyának foglalkozásain a részvétel alól az iskolavezető mentesíti. A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló – az iskolavezető által hitelesített – okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával történik. A vizsgakötelezettség alóli mentesítést a kérelemre a közlekedési hatóság engedélyezi.

4.1. Az egyes kategóriák és egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól adható felmentések

4.1.1. Mentesítések a „szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” és a tantárgyból

– Bármely egyetemen, főiskolán szerzett

= gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöki vagy üzemmérnöki oklevél;

= gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöktanári oklevél;

= gépész-, autógépész-, közlekedés üzemmérnöki mű szaki tanári oklevél;

= szakirányú műszaki oktatói oklevél.

– A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Karon és a jogelőd Katonai Főiskolán szerzett

= harcjármű üzembentartó szakos oklevél;

= katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél;

= gépjármű technikus tiszti képesítés;

= harcjármű üzemeltetői üzemmérnök.

– „Műszaki ismeretek” szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés).

– Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi)

= közúti járműgépész;

= közlekedésgépész;

= gépjármű-technikai;

= gépjárműüzemi;

= mező gazdasági gépész;

= mező gazdasági gépjavító;

= építőgépész;

= gépjárművezető és -karbantartó.

– Szakképesítés – szakmunkás bizonyítvány

= autószerelő;

= anyagmozgatógép-szerelő;

= építőgép-szerelő;

= mező gazdasági gépszerelő;

= gépjárművezető és -karbantartó;

= mező gazdasági gépész;

= fakitermelési gépkezelő;

= állattartó telepi gépész;

= kertészeti gépész;

= növénytermesztő gépész;

= erdőgazdasági gépész;

= mező gazdasági gépszerelő és gépüzemeltető;

= mező gazdasági gépjavító és karbantartó.

– A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői bizonyítvány.

A felsorolt szakképesítéseket adó oktatási intézmények hallgatói részére iskolai tantervbe építetten szervezett közúti járművezetői tanfolyam esetén a felmentés megadható, a vizsgaigazolás azonban csak az érettségi bizonyítvány (technikusi oklevél, szakmunkás végzettséget, illetve szakképesítést igazoló bizonyítvány) bemutatása esetén állítható ki.

Ha a felmentést szervezetten megkérte az iskola, de a vizsgázó a felmentéshez szükséges iskolai végzettségét igazoló okiratot (még) nem tudja bemutatni, a felmentett tárgyakból a vizsgázó kérheti a vizsga letételét. Valamennyi vizsga sikeres letétele esetén – az egyéb feltételek teljesülése mellett – a vizsgaigazolást a vizsgázó részére ki kell adni.

 

226
227

A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni.

4.1.2. Mentesítések a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” tan- és vizsgatárgyból

– Munkavédelmi szakképzés keretében szerzett szakképesítés

= munkavédelmi szakmérnöki oklevél;

= munkavédelmi üzemmérnöki oklevél;

= felső fokú munkavédelmi szakképesítő egyetemi tagozaton szerzett oklevél;

= munkavédelmi technikusi oklevél;

= középfokú munkavédelmi szakképesítő oklevél.

– A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében 1993. január 1-je után tett sikeres vizsga a „Munkavédelem, t űzvédelem, szállítás” vizsgatárgyból.

4.1.3. Egyéb mentesítések

4.1.3.1. A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással kell igazolni.

4.1.3.2. Az első segély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alóli mentesítések

A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított – igazolás (a továbbiakban: Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabály alapján:

– az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,

– az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,

– védőnői,

– dietetikusi,

– mentőtiszti,

– gyógytornász,

– egészségügyi szakoktatói,

– diplomás ápolói

oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint

– a közegészségügyi felügyelő i főiskolai szakon végzettek, és

– az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek,

továbbá minden olyan vizsgázó, aki

– 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett;

– 1984. január 1-je után:

= bármely járműkategóriára vezetői engedélyt,

= „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt,

= „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár ”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett.

További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható.

4.1.4.3. A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni. Amennyiben a mentesítés érdekében az első segély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás alátámasztására külföldön, illetve nem magyar nyelven kiállított iratot nyújtanak be, azt hiteles magyar fordítással és a Magyar Vöröskereszt által kiállított megfelelőségi nyilatkozattal is el kell látni.

 

 

 

 

 

 1. melléklet – Választható járműtípusok:

 A kategória: Kawasaki ER-6n

B kategória:  Skoda Fabia, Ford Kuga, Skoda Roomster, Opel Corsa, Fiat Grande Punto

BE: Porshe Cayenne + pótkocsi

C: Renault Premium, MAN

CE: Man+ pótkocsi

D: Renault

 

 

 

 1. melléklet

 

GKI” szaktanfolyam

Tanfolyamra az vehető fel, aki a „C”, „C+E”, „D”, „D+E”, „C1”, „C1+E”, „D1” vagy „D1+E” kategóriák valamelyikéből érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik; Vizsgára az a jelentkező bocsátható, aki teljesítette tanfolyami kötelezettségét.

 

Tanfolyamra történő felvétel feltételei:

Jelentkezés feltétele:

 1. Jelentkezési lap kitöltése irodánkban, mely továbbításra kerül elektronikus formában
 2. 1 db igazolványkép
 3. Személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély fénymásolatai
 4. Belföldi/és nemzetközi/ közúti személyszállítási szakmai alkalmasságot igazoló képesítés megszerzésének igazolása (csak

alapképesítésnél)

 

GKI ( CA )Tehergépkocsi-vezetői alapképesítés:

Azok a gépjárművezetők, akik 2009. szeptember 9-ét követően “C” kategóriájú és/vagy “C1″ alkategóriájú, továbbá “C1+E” és/vagy “C+E” kombinált kategóriájú vezetői engedélyt szereznek és annak megfelelő kategóriájú járművet kívánnak közúton vezetni, tehergépkocsi-vezetői alapképesítés megszerzésére kötelezettek.

 

 

Elméleti tanórák:                                 Gyakorlati tanórák:

Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű

vezetés

 

10óra Járművezetés a közúti forgalomban 10 óra

Előírások alkalmazása:

 

10óra,

 

Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői

gyakorlati ismeretek

2 óra

 

Egészségügyi, közúti közlekedési és

környezeti biztonság,szerviz,logisztika

 

10óra

Járművezetés speciális kialakítású tanpályán

,vagy korszerű szimulátor berendezésen

2 óra

 

Összesen: 30 óra Összesen: 14 óra

 

GKI ( DA )Autóbusz-vezetői alapképesítés:

Azok a gépjárművezetők, akik 2008. szeptember 9-ét követően „D” kategóriájú vagy „D1” alkategóriájú, továbbá „D1+E” és/vagy

„D+E” kombinált kategóriájú vezetői engedélyt szereznek és annak megfelelő kategóriájú járművet kívánnak közúton vezetni,

szakmai alapképesítés megszerzésére kötelezettek.

 

Elméleti tanórák:                                                 Gyakorlati tanórák:

Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű

vezetés

 

10óra Járművezetés a közúti forgalomban 10 óra

Előírások alkalmazása:

 

10óra,

 

Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői

gyakorlati ismeretek

2 óra

 

Egészségügyi, közúti közlekedési és

környezeti biztonság,szerviz,logisztika

 

10óra

Járművezetés speciális kialakítású tanpályán

,vagy korszerű szimulátor berendezésen

2 óra

 

Összesen: 30 óra Összesen: 14 óra

 

 

GKI Tehergépkocsi-vezetői továbbképzési képesítés:

Azok a gépjárművezetők, akik 2009. szeptember 9. előtt már “C” kategóriájú és/vagy “C1″ alkategóriájú, továbbá “C1+E” és/vagy “C+E” kombinált kategóriájú vezetői engedéllyel rendelkeztek és annak megfelelő kategóriájú járművet kívánnak közúton vezetni, tehergépkocsi-vezetői továbbképzési képesítés megszerzésére kötelezettek.

 

Elméleti tanórák:                                                 Gyakorlati tanórák:

Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű

vezetés

 

10óra

Járművezetés speciális kialakítású tanpályán

,vagy korszerű szimulátor berendezésen

5 óra

Előírások alkalmazása:

 

10óra,

 

   

Egészségügyi, közúti közlekedési és

környezeti biztonság,szerviz,logisztika

 

10óra    
Összesen: 30 óra Összesen: 5 óra

 

GKI ( DT )Autóbusz-vezetői továbbképesítés:

Azok a gépjárművezetők, akik 2008. szeptember 9. előtt már „D” kategóriájú vagy „D1” alkategóriájú, továbbá „D1+E” és/vagy „D+E” kombinált kategóriájú vezetői engedéllyel rendelkeztek (és nem végeznek a fenti kategóriák valamelyikére 2008. szeptember 9. után kategóriabővítést), a meglévő gépjármű-kategóriájuk vonatkozásában a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 1. mellékletének A. részében meghatározott nemzetközi autóbuszvezetői szolgáltató képesítés alapján kiadott igazolványuk érvényességének lejártától, legkésőbb tehát 2013. szeptember 10-től kezdődően, ill. ha az alapképesítésüket 2008. szeptember 9. után szerzik meg, annak a dátumától számított öt éven belül továbbképzési képesítés megszerzésére kötelezettek.

 

 

 

Elméleti tanórák:                                                 Gyakorlati tanórák:

Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű

vezetés

 

10óra

Járművezetés speciális kialakítású tanpályán

,vagy korszerű szimulátor berendezésen

5 óra

Előírások alkalmazása:

 

10óra,

 

   

Egészségügyi, közúti közlekedési és

környezeti biztonság,szerviz,logisztika

10óra    
Összesen: 30 óra Összesen: 5 óra

 

 

 

GKI Összevont GKI alapképzés alap képesítési ( CDA )

 

Elméleti tanórák:                                                 Gyakorlati tanórák:

Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű

vezetés

 

15óra Járművezetés a közúti forgalomban 10+10 óra

Előírások alkalmazása:

 

10óra,

 

Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői

gyakorlati ismeretek

2 +2óra

 

Egészségügyi, közúti közlekedési és

környezeti biztonság,szerviz,logisztika

 

15óra

Járművezetés speciális kialakítású tanpályán

,vagy korszerű szimulátor berendezésen

2 +2óra

 

Összesen: 40 óra Összesen: 28 óra

 

 

 

GKI Összevont GKI továbbképzés ( CDT )

 

Elméleti tanórák:                                                 Gyakorlati tanórák:

Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű

vezetés

 

15óra

Járművezetés speciális kialakítású tanpályán

,vagy korszerű szimulátor berendezésen

5+5 óra

Előírások alkalmazása:

 

12óra,

 

   

Egészségügyi, közúti közlekedési és

környezeti biztonság,szerviz,logisztika

15óra    
Összesen: 42 óra Összesen: 10 óra

 

 

 

 

„GKI” szaktanfolyamra jelentkezés

a tanfolyam megkezdésének napján kell a vizsgadíjakat, kártyadíjat, tandíjat egy összegben befizetni a képző szervnek.

 

Egyéb költség: 9.900 Ft GKI kártya kiállításának díja (a tanfolyamdíj tartalmazza)

 

Kategória

Tanfolyam díja

(ft)

Vizsgadíj

(ft)

Kártyadíj

(ft)

Összesen

(ft)

Árufuvarozói (GKI) alapképzés (CA) 109400 40700 9900 160.000
Árufuvarozói (GKI) továbbképzés (CT) 55300 13800 9900 79.000
Autóbuszvezetői (GKI) alapképzés (DA) 109400 40700 9900 160.000
Autóbuszvezetői (GKI) továbbképzés (DT) 55300 13800 9900 79.000
Összevont GKI alapképzés (CDA) 155900 64200 9900 230.000
Összevont GKI továbbképzés (CDT) 70700 18400 9900 99.000  
Kiegészítő továbbképzés (DKT/CKT) 35.500 4600 9900 50. 000
Kiegészítő alapképzés (DKA/CKA) 98600 31500 9900 140.000
Összevont GKI alap- és továbbképzés (CKTDA) 114900 55200 9900 180.000

 

 

 

 

Miskolc, 2023. június

 

Görömbölyi Zsolt

iskolavezető

 

Vállalási feltételek letöltése

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató letöltése

Adatkezelési tájékoztató

 

 Hatályos: 2020. szeptember 01-től

 

 1. Az adatkezelő adatai:

Név: Görömbölyi Zsolt egyéni vállalkozó

Székhely: 3527 Miskolc, Baross G. u. 13-1.

Adószám: 64160009-1-25

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/004797

Telefonszám: 06-30/370-9375

E-mail: gorombolyiautosiskola@gmail.com

Honlap: http://www.jogsitanoda.hu/

Képviselő: Görömbölyi Zsolt iskolavezető

 

 1. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni (“jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés (“célhoz kötöttség”); az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk (“adattakarékosság”);

A személyes adatok gyűjtésének pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (“pontosság”);

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel (“korlátozott tárolhatóság”);

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (“integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására (“elszámoltathatóság”).

A MAXI Autósiskola Kft. (a továbbiakban Autósiskola, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az Autósiskola a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:

Az Autósiskola adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 1. az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről: https://www.naih.hu/files/GDPR_TXT_HU.pdf
 2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV
 3. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300100.TV
 4. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?dbnum=1&docid=A0500024.GKM&mahu=1
 5. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0000100.TV

 

 1. A kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama:

Az Autósiskola honlapján megadott adatok automatikusan a szolgáltató ügyféladat-kezelő adatbázisába kerülnek. Az Autósiskola a honlapon megadott adatokon kívül az adatkezelés céljának megfelelően további adatokat is kérhet, azonban a kezelt adatok köre ebben az esetben sem terjeszkedhet túl az Autósiskola által nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez szükséges mértéken.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, születési név, anyja neve, telefonszám, e-mail cím, felhasználónév, születési adatok, lakcím, iskolai végzettség, igénybe vett képzés típusa.

Az adatkezelés célja: az érintett-tel való kapcsolatfelvétel, tájékoztatás a képzésről a Képzési szerződés megkötése előtt, az adatkezelő által a saját részére készített kimutatások, statisztikák készítése. Az adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezelt adatokat harmadik személy részére nem adja át. A hozzájáruló nyilatkozatot, életkortól függően, az alábbiak adhatják meg:

 1. életév alatt:Amennyiben az érintett még nem töltötte be a 18. életévét, a személyes adatai kezeléshez törvényes képviselője (szülei) bármelyike adhatja meg a hozzájárulást, így az érintett személyes adatai kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot neki kell aláírnia a képzési szerződésen. A személyes adatok közlése és azok kezeléshez történő hozzájárulás megadása csak papíralapon, személyesen lehetséges.
 2. életév felett:Amennyiben az érintett betöltötte a 18. életévét, a személyes adati kezeléséhez saját maga adja hozzájárulását a képzési szerződésen.

Az adatkezelő a honlapon megadott személyes adatokat haladéktalanul törli, amennyiben tudomására jut, hogy a kezelt adatok 18. életévét még be nem töltött érintett-re vonatkoznak és az adatkezelő nem rendelkezik az érintett törvényes képviselőjének hozzájárulásával.

 

 1. Szerződéses kötelezettség:

Az Autósiskola a képzési szerződés időtartama alatt kezeli az adatokat a képzési szerződésben foglaltak teljesítése érdekében.

5.1. A kezelt adatok köre: név, születési adatok, anyja neve, állampolgárság, adóazonosító jel, lakcím, e-mail cím, telefonszám, iskolai végzettség, igénybe vett képzés típusa.

5.2. Az adatkezelés célja: az Autósiskolával történő szerződéskötés, az érintett-tel való kapcsolatfelvétel/kapcsolattartás, a jogosítványszerzés során felmerülő adminisztráció részben online ügyintézés formájában történő lebonyolítása, továbbá ezzel összefüggésben rendszeresen (e-mail vagy telefonhívás formájában) történő tájékoztatás nyújtása.

 

 1. Jogi kötelem:

A megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, illetve továbbítását a közlekedési hatóság részére jogszabályok teszik kötelezővé.

6.1. A kezelt adatok köre:

6.1.a. tanuló azonosító, név, születési adatok, állampolgárság, adóazonosító jel, vezetői engedély megszerzéséhez szükséges személyes iratok (sz.ig, korábbi vezetői engedély) adatai, lakcím, email cím, telefonszám, iskolai végzettség, orvosi- és pálya-alkalmassági igazolás, igénybe vett képzés típusa.

6.1.b. Az Autósiskola a GKM rendelet alapján - minden tanulót egyedi sorszámmal (tanuló azonosító) lát el;

6.1.c. A tanulók személyes adatait a képzés és a vizsgáztatás során a képzési és vizsgáztatási tevékenység végzéséhez a közlekedési hatóság által előírt dokumentumokban rögzíti (az ún. „Bizonylati album”-ban szereplő nyomtatványok);

- a tanuló személyes adatait tartalmazó vizsga jelentkezési lapot, orvosi alkalmassági igazolást, illetve vezetési kartont a közlekedési hatóság részére továbbítja;

- a képzési tevékenységre előírt dokumentumokat hatósági ellenőrzés során bemutatja;

- a képzési tevékenységre előírt dokumentumokat a székhelyén köteles 5 évig megőrizni.

Az adatok törlésének határideje az utolsó kapcsolatfelvételtől számított öt év, pénzügyi-számviteli bizonylatok esetén az Art. 78. § (3) bekezdése szerinti bizonylat-megőrzési határidő.

 

 1. Különleges adatok kezelése:

A közúti járművezető-jelölt - az NM rendelet alapján - köteles előzetes egészségi alkalmassági vizsgálaton részt venni. Az orvosi alkalmassági igazolás megléte a vizsgára bocsátás feltétele. Az Autósiskola a részére átadott orvosi alkalmassági igazolást a vizsgaigény jelentéssel együtt átadja a közlekedési hatóság részére. Az Autósiskola a különleges adatokról nyilvántartást nem vezet, az igazolásokból sem eredeti, sem másolati példányt nem őriz meg. Az adatkezelés kizárólag az igazolás meglétének ellenőrzésére, átvételére és a közlekedési hatóság részére történő továbbítására korlátozódik.

 

 1. Az Infotv. 6. § (5) bekezdésén alapuló adatkezelésről szóló tájékoztatás:

Az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában - a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy - az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Ezen jogalap alapján az Autósiskola kizárólag abban az esetben jogosult az adatkezelésre, amennyiben - az adatkezelés céljának, jogalapjának megszűnésekor, illetve az adatok törlésének határidejét megelőzően - ún. érdekmérlegelési tesztet végez el. Az érdekmérlegelési teszt során, azonosításra kerülnek az adatkezelő jogos érdekei, valamint az érintett érdekei és az érintett alapjog, végül a súlyozás elvégzése alapján az Autósiskola megállapítja, hogy kezelhető-e a személyes adat. A teszt eredményéről az Autóiskola tájékoztatja az érintetteket, annak érdekében, hogy egyértelműen meg tudják állapítani, mely jogos érdek alapján és miért tekinthető arányos korlátozásnak az, hogy az adatkezelő a beleegyezésük nélkül kezeljen személyes adatot.

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult személyek:

A személyes adatokat - az alkalmazásukra létrejött szerződésben foglalt jogaik és kötelezettségeik, valamint az adatkezelés céljának teljesítéséhez szükséges mértékben - kizárólag az Autósiskola és annak munkavállalói, valamint az általa munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében alkalmazott személyek (továbbiakban együttesen: alkalmazottak), adattovábbítás estén az adattovábbítás címzettjei és azok alkalmazottai, az Autósiskola által szerződés alapján igénybevett adatfeldolgozók, ezek alkalmazottai ismerhetik meg.

 

 1. Adattovábbítás:
 2. Autósiskola a 2013. évi LXXVII. törvény 15.§ alapján adatszolgáltatási kötelezettségének eleget téve, adatot továbbít a "Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer"-be:

a bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén a képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és - a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével - befejezésének tervezett időpontjára,

- ha a képzésben részt vevő személy előzetesen írásban vagy a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése szerinti módon megtett jognyilatkozatában annak továbbítását nem tiltotta meg - a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, adóazonosító jelére,

az engedélyhez kötött felnőttképzési tevékenység esetén a képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és - a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével - befejezésének tervezett időpontjára, a képzési díjra és annak költségviselőjére és a képzésben részt vevő személyek iskolai és nemek szerinti megoszlására, természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, adóazonosító jelére és - ha a képzés államilag elismert szakképzettségre, illetve szakképesítésre készít fel - lakcímére vonatkozó adatot szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében.

 1. az ún. e-Titán rendszer használatával kapcsolatban, kizárólag az e-learning (elméleti) tanfolyamok vonatkozásában:

Az adattovábbítás címzettje: E-Educatio Információtechnológia Zrt. 1111 Budapest, Budafoki út 59.

Továbbított adatok: név (vezeték- és utónév), születési név, születési hely (budapesti születési hely esetén a kerülettel együtt), születési idő (év, hónap, nap), anyja születési neve, állandó lakcím, értesítési cím, telefonszám, e-mailcím, személyi igazolvány száma, kiállítási dátuma és érvényessége, vezetői engedély száma, kiállítási dátuma, érvényessége, kategóriái, VIB szám

Az adattovábbítás jogalapja: olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja]

Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat nem hozza nyilvánosságra.

Adatok tárolása: Adatkezelő székhelyén

 

Regisztráció az E-Titán képzési rendszerbe az e-learning képzés céljából:

Az Ön jelentkezési lapjára írt adatok alapján Adatkezelő a vonatkozó jogszabályi előírások miatt szintén kitölti a közlekedési hatóság jelentkezési lapját is az E-Educatio Információtechnológia Zrt. e-Titán Rendszerében található jelentkezési űrlapon.

Adatkezelő a vonatkozó jogszabályi előírások miatt a fentiek szerinti jelentkezési laphoz köteles csatolni az Ön egészségügyi alkalmasságára vonatkozó iratot is. Ezzel kapcsolatban Adatkezelő kizárólag azt az adatot jogosult megismerni, hogy Ön az egészségügyi alkalmasság feltételeinek megfelel-e – ez része a vizsgákra való alkalmasság megállapításának.

Adatkezelés célja: a tanuló e-Titán képzési rendszerbe való regisztrálása

Érintettek köre: a közlekedési hatóság által szervezett vizsgán résztvevő tanulók

Kezelt személyes adatok: név (vezeték- és utónév), születési név, születési hely (budapesti születési hely esetén a kerülettel együtt), születési idő (év, hónap, nap), anyja születési neve, állampolgárság, tartózkodási cím, értesítési cím, tanulói azonosító, vezetői engedély és járművezetői igazolvány adatai (megléte, kategóriája, betűjele és száma), személyazonosító okirat száma (érvényes személyazonosító, személyi igazolvány, érvényes útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély) száma, orvosi alkalmasság csoportja, PÁV kategória, egészségügyi alkalmasság ténye vagy annak hiánya.

Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésének szükségessége [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja]; GKM Rendelet 8. sz. melléklet 1.1. pont

Adatkezelés időtartama: A beiratkozástól számított öt évig.

Az Adatkezelő adatfeldolgozókat vesz igénybe egyes adatkezelési műveletek elvégzéséhez. Az E-Educatio Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.), mint adatfeldolgozó biztosítja az e-Titán Rendszert, melyben az Ön személyes adatai az e-Titán képzési adminisztrációs rendszer használata esetén rögzítésre kerülnek.

Az e-Titán Rendszer az e-learning rendszerű elméleti képzés megkezdésekor, illetve a képzés befejezésekor továbbítja a közlekedési hatóság részére a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rendeletben meghatározott adatokat. Az Adatkezelő a Szakoktató kiválasztását követően továbbítja az Ön adatait a vele megbízási jogviszonyban álló Szakoktatónak a gyakorlati képzés megkezdése érdekében.

Előfordulhat továbbá, hogy az Adatkezelőnek jogszabályi előírás alapján hatóságok vagy kormányzati szervek részére át kell adnia az Ön személyes adatait. Átadhatunk továbbá Önnel kapcsolatos személyes adatokat akkor is, ha ezt nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű szempontból szükséges. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Adatbiztonsági intézkedések:

A tényleges adatkezelés az e-Titán Rendszerben történik. Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatát védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a hozzáférés célhoz kötött, a hozzáféréshez jogosultak köre korlátozott és pontosan nyilvántartott, valamint az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a hatályos jogszabályoknak megfelelő, az adatkezelés menetét részletesen előíró belső szabályzata alapján jár el.

Részletes tájékoztatás az E-Educatio Információtechnológia Zrt. az e-learning képzések megrendelésére vonatkozó szerződések Általános Szerződési Feltételei szerint a közlekedési hatóság által akkreditált, zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszert is magában foglaló e-Titán Rendszer korlátozott felhasználásáról:

Az iskolavezető  – illetve az általa az e-Titán Rendszerben regisztrált személy – jogosult az e-learning képzést megrendelni a Szolgáltatótól kizárólag a vele képzési jogviszonyban álló Tanulók számára.

Az elvégzett hatósági képzésről az E-Educatio Információtechnológia Zrt. az ÁSZF-ben meghatározott további feltételek teljesülése esetén – elektronikus úton igazolást állít ki, melyet letölthetővé tesz és/vagy eljuttat az iskolavezetőjének, illetve a Tanuló részére.

A szerződés létrejöttének hiányában az E-Educatio Információtechnológia Zrt. törli az iskolavezető által a szerződés megkötése céljából megadott adatokat.

Az E-Educatio Információtechnológia Zrt. az iskolavezető által megadott adatokat – beleértve az iskolavezető által regisztrált Tanulók adatait is – jogosult az e-Titán Rendszerben tárolni.

Az e-Titán Rendszer használata és az e-learning képzés elvégzése során a Rendszerben a Tanuló IP címei naplózásra kerülnek.

A Tanuló e-Titán Rendszerben történő regisztrációját követően a Tanuló egyedi autentikációval az e-Titán Rendszerbe történő belépéseit – ideértve a Tanuló számítógépe IP címének naplózását is –, az e-Titán Rendszer minden esetben rögzíti. Az e-Titán rendszer az adatbázisában manipulálhatatlanul rögzíti továbbá Tanuló aktuális e-learning képzésben történő előrehaladását, a Rendszerben eltöltött idejét, értékeli és rögzíti a Tanulónak az e-learning tananyagban feltett ellenőrző kérésekre adott válaszait, eredményeit.

Az e-Titán Rendszer a hatósági képzés megkezdésekor automatikus üzenetben továbbítja a közlekedési hatóság részére a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM. rendeletben meghatározott (a továbbiakban: GKM. rendelet) adatokat.

A Rendszer a Tanuló hatósági képzésének befejezésekor – a képzési igazolás kiállításával egyidejűleg – a GKM. rendelet szerint, a Tanuló adatait és képzésének leíró adatait az elektronikus aláírásról szóló törvény szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott, a közlekedési hatóság által meghatározott szabványos XML formátumú és adattartalmú állományban eltárolja. Az így előállított állományt a Szolgáltató legalább 5 évig megőrzi. A Szolgáltató ezt az állományt a képzés befejezését követően a GKM rendeletben meghatározott időn belül a közlekedési hatóság által meghatározott módon a közlekedési hatóság részére átadja.

Az E-Educatio Információtechnológia Zrt. köteles a Tanulók részére közvetlenül is e-Titán rendszerüzenetben vagy e-mailben értesítést küldeni az e-Titán Rendszer tervezett karbantartásairól, valamint a Tanulók által elvégzett képzések értékelésével kapcsolatban.

 

 1. Az adatkezelés biztonsága:

Az Autósiskola számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, illetve az adatfeldolgozóinál találhatók meg. Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

- változatlansága igazolható (adatintegritás);

- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatok megfelelő intézkedésekkel védettek különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Autósiskola informatikai rendszere védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen. Az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását, illetve élhet az adathordozhatósághoz való jogával az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

Helyesbítés joga: Az adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Zárolás: Az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.

Törléshez való jog: Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben az Autósiskola a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. Eljárás kérelem/tiltakozás esetén: Az Autósiskola a kérelem/tiltakozás beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelem/tiltakozás nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az Autósiskola az információkat a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, kivéve ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó. Ebben az esetben az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést vagy díjat számíthat fel.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog: Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a jogait.

Panasztételi lehetőség:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5 Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Az adatkezelővel szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog: Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették jogait. Az adatkezelő székhelye szerint illetékes bíróság a Veszprém Városi Bíróság (8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 11.)

Fogalom meghatározások

 1. személyes adat:azonosított vagy azonosítható természetes személyre (“érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. adatkezelés:a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3.adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 1. adatfeldolgozó:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 2. címzett:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 3. az érintett hozzájárulása:az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 4. adatvédelmi incidens:a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatkezelési tájékoztató letöltése