„C” kategória

B | A | A1 | BE | C | CE | D

Vizsga tételek „C” és „C1” kategóriához

I. 1. Világító- és jelzôberendezések ellenôrzése, biztosítók

 •  Végezze el a világító- és jelzôberendezések működtetésének ellenôrzését (kap­cso­lók, visszajelzô lámpák)

A hatósági elôírásoknak megfelelôen kell a világító és jelzôberendezéseknek működni – tudni kell a hatósági elôírásokat.

Helyzetjelzô lámpa elôl fehér vagy kadmiumsárga, hátul piros, és  5 W-os teljesítményű. Követelmény, hogy  éjszaka jó látási viszonyok mellett 300 m-rôl észlelhetôk legyenek.

Fényszórók – fehér vagy kadmiumsárga fényt bocsássanak ki – mind a kettô azonosat. Távolsági, tiszta idôben legalább 100 m-re világítva meg az út felületét, a műszerfalon kék ellenôrzô lámpa világítása jelzi a távolsági fényszórók bekapcsolt állapotát. Tompított fényszóró – asszimetrikus – 40 m-re kell, hogy megvilágítsa az úttestet a szembôl érkezôk zavarása nélkül úgy, hogy a menetirány jobb oldalán az úttest szélét 70-80 m-re világítja meg a szembôl érkezôk zavarása nélkül. Tompított fényszóró bekapcsolt állapotában az elé helyezett papírlapot a 3/4 4 óra állásában világítja át.

Csak a helyzetjelzô bekapcsolt állapotában szolgáltat fényt a fényszóró. A helyzetjelzô bekapcsolt állapotát a műszerfalon zöld színű ellenôrzô lámpa jelzi. Amennyiben 2+2 fényszóró van elôl, a két külsô rendelkezik tompított és távolsági fénnyel, a két belsô csak távolsági fénnyel. A helyzetjelzô bekapcsolt állapotában a rendszámtábla világítása is működik, és álló állapotban 20 m-rôl olvashatónak kell lenni a hátsó rendszámtáblának. Ködfényszóró felszerelhetô hátsó helyzetjelzô ködlámpával, elôírás, hogy az elsô ködfényszóró alsó széle az úttest szintjétôl 25 cm-re legyen, felsô széle a tompított fényszóró felsô széle fölött nem lehet. A külsô széle a fényszórónak a jármű legszélsô pontjától 40 cm-nél távolabb nem lehet, csak a helyzetjelzôvel együtt lehet bekapcsolni. A hátsó helyzetjelzô ködlámpa nagyobb fényerejű kell legyen, mint a helyzetjelzô lámpák, szintén nem lehet közelebb az úttest felületéhez az átvilágított képének alsó széle 25 cm-nél, felsô széle 1 m-nél távolabb nem lehet az úttest szintjétôl, és a féklámpa átvilágított felületéhez 10 cm-nél közelebb nem lehet. A hátsó helyzetjelzô ködlámpa bekapcsolt állapotát a műszerfalon sárga színű ellenôrzô lámpa kell, hogy jelezze.

Tolató lámpa akkor éghet (1 vagy 2 db), ha a motor jár (gyújtás be van kapcsolva – a gk vezetékei áram alatt vannak), és a tolatási sebesség van bekapcsolva. Fehér fényűek lehetnek, alsó szélük az úttest szintjéhez 25 cm-nél közelebb, felsô szélük 1,2 m-nél távolabb nem lehet. A gk belsô világítása fehér vagy kadmiumsárga lehet, a vezetôülésbôl kapcsolható legyen.

Féklámpák fényerejének nappal, ráesô napsütésben legalább 50 m, éjszaka, tiszta idôben legalább 300 m távolságból határozottan felismerhetônek kell lenni, a fényerejének a hátsó helyzetjelzô fényerejétôl legalább 2,5-szer nagyobbnak kell lenni, automatikusan ki kell, hogy gyulladjon, ha az üzemi fékberendezés az elôírt fékhatásnak legalább 10%-át teljesíti. Féklámpa nélkül forgalomban nem vehet részt. Irányjelzô berendezést a villogó automata vezérli, percenként 90±30 (60-120) kell, hogy felvillanjon a borostyánsárga bura alatt az égô olyan fényerôvel, hogy a nap rásütése esetén legalább 50 m-rôl határozottan felismerhetô legyen, a műszerfalon ezt a ritmust kell jelezni zöld színű ellenôrzô égô felvillanásinak – ha nem, akkor valamelyik égô nem világít, nem jelez irányváltoztatási szándékot. Nem működés esetén forgalomban nem vehetünk részt, karral, kinyitott ablak mellett (jobb oldalon útitárs segítségével) a vezetô felelôsségére lehet a forgalomban részt venni.

Kürt-fénykürt a motor álló állapotában is üzemképes kell, hogy legyen, fénykürt a távolsági fényszóró villan fel. A kürt folyamatos, egyhangú és erôsségű.

 

 

 • Mutassa meg a biztosítószekrényt (táblát), cseréljen biztosítót ! **

I. 2. A tengelykapcsoló ellenôrzése

 • Végezze el a tengelykapcsoló holtjátékának ellenôrzését, ismertesse az után­ál­lí­tás szükségességét!

A pedálon mért holtjáték 2-4 cm kell, hogy legyen. A tengelykapcsoló tárcsa kopása miatt a pedálon mért holtjáték csökken, majd megszűnik. Ellenôrzésként, ha az alsó szakaszon fog  tengely kapcsoló pedál az elinduláskor, jó állapotban van. Ha a felsô szakaszon van a pedál elinduláskor, utánállítás szükséges, ellenkezô esetben rövid használat után csúszni fog a tengelykapcsoló. Ellenôrizhetjük úgy is, ahogy a kéziféket szoktuk. Az egyes vagy hátramenet bekapcsolása után a kéziféket behúzzuk és gázadás nélkül óvatosan engedjük fel a tengelykapcsoló pedált. Ha az alsó szakaszon engedve a tengelykapcsoló pedált, a motor le akar fulladni, jó a tengelykapcsoló beállítása. Ha a felsô szakaszon van ilyen tünetnél a tengelykapcsoló pedál, akkor a holtjátékot után kell állítani.

 • Ismertesse, hogy miről ismeri fel a csúszást és mi a teendője, ha a tengelykapcsoló megcsúszott!

Menetközben, hirtelen gázadásra a motor felpörög, a gépkocsi nem „húz”. Kézifék behúzása mellett a motor járása és egyes vagy hátramenet tengelykapcsoló használatával történô bekapcsolása után gázadás nélkül óvatos tengelykapcsoló pedál felengedésével, ha nem akar a motor lefulladni, csúszik a tengelykapcsoló. Amennyiben még lehet rajta állítani, be kell állítatni a szerkezetet, ha már nem lehet rajta állítani akkor meg kell javíttatni szakműhelyben.

I. 3. A téli felkészülés feladatai

 •   Ismertesse a gázolaj megválasztását és kezelését télen!

Csak kereskedelmi forgalomban – kutaknál vásárolható gázolaj megfelelô, mert az ülepített. Létezik nyári és téli gázolaj. A -15°C-ig a téli gázolaj megfelelô, ettôl hidegebb idô esetén petróleum adható hozzá 30%-ban, mely gátolja a paraffin kiválását, amely a fôszűrôn dugulást, üzemképtelenséget okoz. A +5°C alatti hômérsékletnél ajánlott a téli gázolaj használata vagy petróleum adalékolása. A petróleum helyett lehet használni dermedést gátló adalékot is.

 

 • Mondja el, hogy télen nagyobb hidegben milyen módon történhet a motor beindítása (izzítógyertyás, startpilót, lángizzógyertya)!

Indításkor kb. 80-100 fordulattal percenként forgatja meg a motor fôtengelyét az indító motor, ami miatt az összesűrített levegô nem éri el a hôfelesleg adáshoz szükséges hômérsékletet, nem, illetve nehezen jön létre a gázolaj öngyulladása.

Izzógyertyás kivitelt fôleg kamrás kivitelű motoroknál alkalmazzák. Az izzógyertyák a kamrában levô levegôt felmelegítik 30-40 másodperc alatt vörösen izzó részükkel, majd teljes gázadás mellett indítunk. Beindítás után a gázpedálról lábunkat levesszük. A műszerfalon is van izzószál, mely tájékoztat az izzítás milyenségérôl. Sorba kötöttek az izzító gyertyák, egy-egy 1,7 V feszültségűek.

Újabban vannak olyan berendezések, melyeknél a műszerfalon ellenôrzô égô elalvása jelzi az indíthatóságot, a kamrák légtereinek  kellô felmelegedését.

A startpilot indítási módszert a közvetlen befecskendezésű motoroknál alkalmazzák. Tartályban tárolva van kb. 300 cm3 könnyen gyúló és párolgó folyadék, melybôl indítás alkalmával háromszor szabad a kézi működtetésű szivattyúval indító folyadékot a csôvezeték és a porlasztó segítségével a szívócsôbe juttatni, ahol az áramló levegôben elporlasztódik, és a motor beindul. Megközelítôen 100 indításhoz elegendô a tartályt feltöltô „Tartály” töltôpalackban, melybôl a műszerfalon lévô tartály feltölthetô az öngyújtókhoz hasonló módon.

Lángizzógyertya az IFA motor tartozéka. Indításkor a mágnesszelep a fôszűrôt és a lángizzógyertyát csôvezeték útján összekapcsolja. A lángizzógyertya a motor szívócsövébe van beépítve. Indításkor a mágnesszelep nyit, gázolajat enged a lángizzógyertyára, ami ott elgázosodik, majd meggyullad, ami melegíti a levegôt, a motor könnyebb indítását segíti elô.

 

 • Végezze el a hidegindító berendezés ellenőrzését!

Izzógyertyák esetében, ha az ellenôrzô szál a műszerfalon nem izzik fel, akkor szakadás van, az egyik gyertya elégett. Ha zárlatos valamelyik gyertya, akkor a szokottnál intenzívebben hevül fel az ellenôrzô szál, nem vörösen, hanem fehéren izzik, és 30-45 másodperc alatt el is éghet, ha nem kapcsoljuk ki és nem cseréljük ki a zárlatos izzógyertyát.

A lángizzógyertyát idônként vegyük ki és koromtalanítsuk, a mágnesszelepet kell idônként ellenôrizni, hogy feladatának megfelelôen működik-e.

A startpilot szerkezetet a tél elôtt ellenôrizzük. A szívócsôbe nyúló fúvókát tisztítsuk meg, fúvassuk ki. A tartályt eredeti töltô palackból töltsük meg, tiszta étert vagy éter tartalmú készítményt tilos használni. A töltôpalackot hűvös helyen szabad csak tárolni.

II. 1. Kerékcsere

 • Végezze el a kerék le és felszerelését, ügyleve a biztonsági  szabályokra!

Rögzítjük a gk-t sebességbe (1 vagy R), kézifékkel (ha nincs fagyveszély), a defektmentes oldalon ékkel (hátsó kereket két oldaltól). Helyezzük el az emelési ponton biztonságos felületi alátámasztással az emelôt, oldjuk a kerék rögzítô csavarjait (átlósan). Emeljük meg a gk-t. Csavarjuk ki a rögzítô csavarokat, vegyük le a defektes kereket, és tegyük fel a pótkereket. A csavarokat húzzuk meg átlósan (2-2 fordulati húzással) amíg lehet, mert elfordul. Engedjük az emelôvel a talajra a gk-t, majd húzzuk meg a csavarokat átlósan és fokozatosan teljes rögzítésig. Pakoljunk össze, elindulunk, és kb. 30-40 km lefutás után megállunk, és ellenôrizzük a csavarokat, hogy nem lazultak-e meg . Trilexpánt esetén tisztítsuk meg a küllôk felfekvô részét és a csatlakozó hevedereket. Helyezzük a kereket a küllôkre, vigyázva, hogy a szelep és a rögzítô heveder megfelelô helyre (küllô közé) kerüljön, a csavarokat sorba  (nem átlósan) kell meghúzni.

 

 • Ismertesse, hogy a kerékcsavarokat (anyákat) mikor kell ellenôrizni, ill. utána húzni!

Kerékcsere után 30-40 km megtétele után, illetve tanácsos 8-10 ezer km-ként az összes keréknél. Meg kell nézni az anyák és a tőcsavarok épségét, szükség esetén cserélni kell őket.

II. 2. A levegôszűrôk ellenôrzése

 • Mutassa meg a levegôszűrôt!

Fémlemezházban van beépítve a levegôszűrô, a motor szívó oldalán található. Újabb típusokon papírbetétes, régebbi típusokon még olajtükrös a levegőszűrő.

 • Ellenőrizze a szívórendszert!

Egyes gk műszerfalán jelez egy piros fényű lámpa, ha a levegôszűrôt tisztítani vagy cserélni kell. A gázpedál benyomásával növeljük a meleg motor fordulatszámát, és figyeljük az ellenőrző műszert, illetve a lámpát. Ha a műszer teljes piros mezője látható, vagy a jelzőlámpa kigyullad, akkor a szűrőt tisztítani vagy cserélni kell. Szemrevételezéssel ellenőrizzük a szívórendszer csőkötéseinek épségét, állapotát.

 •   Végezze el a napi karbantartást!

Indulás előtt ellenőrizzük a légszűrő áteresztő képességét a műszerfalon található ellenőrző műszer segítségével. Szükség esetén  tisztítsuk, vagy cseréljük ki a szűrőbetétet. A fémlemezház egyes papírbetétes szűrôknél úgy van kialakítva, hogy van porgyűjtôje, azt kell kitakarítani úgy, hogy a szívótorkot tiszta ruhával befedjük, ne tudjon oda a por bejutni. A papírbetétet kb 4-5 ezer kilométerenként belülrôl 3-4 bar nyomású levegôvel átfúvatjuk, vagy kívülrôl porszívóval igyekszünk a port kiszívni belôle, így meghosszabbítva  az alkalmazhatóságát. Általában 10 ezer kilométerenként a papírbetét cseréljük ki.

II. 3. Az ékszíjak feszességének ellenôrzése

 • Ismertesse, hogy mikor végezhetô el az ellenôrzés (balesetvédelem)!

Álló motornál végezhetô el, és  gondoskodni kell arról, hogy az ellenôrzés során más se tudja beindítani a motort.

 •  Ismertesse az ékszíj megengedett behajlását!**

A feszességet naponta tanácsos ellenôrizni. Közepes erôvel  a leghosszabb ékszíjág felénél benyomva 1-2 cm legyen a behajlás. Pontos adatot az ellenőrzésre az adott jármű kezelési utasítása tartalmazza.

 •  Végezze el az ékszíj állapotának, feszességének ellenôrzését és ismertesse az utánállítását!

Szemrevételezéssel ellenőrizzük az ékszíj állapotát. Ne legyen rajta repedés, kezdődő szakadás. A feszesség ellenôrzése az elôzô pont szerint. Utánállítás többféle kivitelezés, szerkezeti kialakítás szerint – egység lazítás, feszítés, rögzítés vagy pl. ékszíjtárcsa 2 félbôl van, távolságtartó alátétek számának változtatásával, vagy feszítő tárcsák segítségével.

III. 1. A gumiabroncs ellenôrzése

 • Ismertesse, hogy mikor célszerű a gumik légnyomását mérni, majd mérje meg a gumiabroncs légnyomását!

Elindulás elôtt célszerű mérni, amíg hideg a gumi, mert az indulás után, menet közben  a gumi  melegszik,  emiatt magasabb lesz a nyomás benne. Hetenként kell mérni mérôórával. A tehergépkocsinknál fel kell tüntetni a kívánt légnyomás értékét és mértékegységét a kerék felett a sárvédôn. A méréshez a mérôműszert nullázás után centrikusan – a szelepsapka levétele után – a szelepszárhoz nyomjuk, hogy csak a mérô­műszerbe menjen levegô, ne szökjön a szabadba.

 •  Ellenôrizze a gumiabroncs mintázatának mélységét (kopását)!

A mintázat mélysége mérôműszerrel, tolómérô mélységmérôjével, vagy gyufaszállal mérhetô – az utóbbiak csak kb. értékben. A 75 cm külsô átmérônél kisebb keréknél a minimum 1,6 mm, ettôl nagyobb külsô átmérô esetén 3 mm a minimum. Nyugati országokban 3, ill. 5 mm az alsó határ. Az ellenőrzést mindig a legjobban kopott részen kell végrehajtani.

III. 2. Az akkumulátor elektrolitszintjének ellenôrzése

 • Végezze el az elektorit szintjének ellenôrzését!

Üvegcsô vagy esetleg átlátszó műanyagcsô, esetleg fapálca segítségével a celladugók kicsavarása után ellenôrizhetô a szint. A cellalemez felett 1-1,5 cm-rel legyen a felsô szint, min. 1 cm. Az újabb fajta akkumulátorok esetében a ház oldalán található szintjelzés segítségével ellenőrizhető.

 

 • Mondja el, mikor megfelelô a folyadékszint magassága és a hiány mivel pótol­ható

1-1,5 cm-rel legyen ellepve a cellalemez minden cellában. Nyáron hetenként, télen két hetenként kell ellenôrizni. A hiány csak desztillált vízzel pótolható.

III. 3. A dízel tüzelôanyag-ellátó karbantartása

 • Mutassa meg a tápszivattyút, ismertesse feladatát és karbantartását!

A tápszivattyú az adagolóra, tömítetten szerelt egység. Feladata az üzemanyag szállítása  a tartályból a fôszűrôkön át az adagolóba kb. 1,5-1,7 bar nyomással. A tápszivattyú ülepítô és elôszűrôjét idônként – szükség szerint – tisztítani kell a motor álló állapotában. Szedjük le az ülepítôt – általában üveg -, a benne levô elôszűrôvel együtt, petróleumban mossuk meg, majd gondosan, tömítésével együtt szereljük vissza, és kézi tápszivattyúval töltsük fel az ülepítôpoharat, hogy üzemelés beindításakor ne következzen be belevegôsödés, leállás.

 •  Mutassa meg a fôszűrôket, ismertesse feladatukat és karbantartásukat!

A fôszűrôkhöz a tápszivattyútól érkezik és távozik az adagoló közös tüzelôanyag ellátó csatornához csôvezetéken (1,5-1,7 bar nyomáson) a gázolaj. Feladatuk az elôszűrôn túljutott „lebegô” szennyezôdés kiszűrése filces vagy filces és papírbetétes szűrô útján. Fedelén van feltöltô és légtelenítô csavar, valamint túlfolyó szelep, melytôl csôvezeték útján többlet gázolaj, valamint a gázolajból kiváló levegô jut el a tartályba. A fôszűrôket idônként (10-15 ezer km-ként) cserélni, tisztítani kell.

Oldjuk a fôszűrô rögzítô csavarjait a motor álló állapotában. A szűrôházakból vegyük ki a szűrôket, a házakat és a filc szűrôt gondosan tisztítsuk meg petróleumban vagy gázolajban, a papírbetétet cserélni kell – ez a finom szűrô.

 •  Mutassa meg a befecskendezô-szivattyút,  mutassa meg az olajszint ellenôrzésére és az olaj utántöltésére szolgáló nyílásokat (ha nincs az olajozási rendszerbe kötve! )

A befecskendezô szivattyú a motor hengereinek porlasztóival van egy-egy csôvel összeköttetésben – errôl ismerhetô fel könnyen. Feladata: a hengerekbe beszívott és összesűrített levegôhöz adagolja a terhelés mértékének megfelelôen, mindenkor meghatározott nyomással, a fordulatszámtól függô idôpontban a porlasztókon keresztül a gázolajat. Ha nincs a motor olajozáshoz csatlakoztatva, akkor ugyanolyan motorolajat használunk, mint a motorhoz. A szivattyú házában mérôpálcával tudjuk ellenôrizni a szintet – minimum, maximum között kell lennie a szintnek -, melynek kivételével a helyén lehet a hiányt pótolni. A fordulatszám-szabályozó felsô burkolat részén van az olaj-beöntô nyílás, az ellenôrzô csavar az alsó felületen van. Annak kicsavarásával lehet az olajszintet ellenôrizni. Ha csorog, ott az olajszint  megfelelô. Olajcsere a motor olajcseréjekor.

IV. 1. A kormányberendezés ellenôrzése

 • Mutassa meg a kormányberendezés részeit, ellenőrizze holtjátékát!

A kormányberendezés részei: kormánykerék, kormányoszlop, kormánymű – lehet szervó rendszerű -, kormánykar (alsó, felső), tolórúd, irányítókarok, függôleges csapszegek, tengelycsonkok, gömbcsuklók, összekötô­rúd, nyomtáv-rúd.

A megengedett holtjáték 5-15 fok lehet, a kormány külsô kerületén mérve az elmozdulás 20-60 mm lehet.  Kormányszervó esetén a mérést alapjáraton járó motornál végezzük.

 

 • Ismertesse a holtjáték megnövekedésének okait, következményeit és a szükséges teendőket!

A holtjáték megnövekedése a kormányberendezés komplett szerkezeti részének kopásából, esetleg lazulásából származik: kormánymű, gömbcsuklók, függôleges csapszegek kopásá­ból, lazulásából, valamint azok perselyeinek kopásából. A fellazult, vagy kopott alkatrészek megszorulhatnak ezért a kormányt nehezebb lesz tekerni, illetve a nagyobb holtjáték miatt a jármű nehezebben irányítható ami balesetveszélyes. A meghibásodott kormány berendezést szakműhelyben javíttassuk meg.

IV. 2. Az akkumulátor állapotának ellenôrzése, és töltése

 • Végezze el az akkumulátor (rögzítettség, feszült­ségmérés egyszerű módszerrel ) ellenőrzését!

Ellenőrizzük, hogy az akkumulátor a tartóban kellően rögzítve legyen. Ha rögzítő elem tönkre ment cseréljük ki. Az akkumulátor feltöltöttségét ellenőrizhetjük terhelő villával, illetve ha erre nincs lehetőség akkor helyette bekapcsoljuk a fényszórót. Ha a fényereje csekély, valamint az indító motor nehezen, „nyögve” forgatja a motort, az akkumulátor nincs kellô mértékben feltöltve, kapacitása csekély.

 •  Ismertesse a pólusok és saruk, valamint a fedél tisztítását!

A fedelet, pólusokat, sarukat, celladugókat tiszta vízzel, esetleg vizes ruhával tisztítsuk meg, töröljük szárazra. A celladugók lélegzô nyílását fúvással ellenôrizzük, hogy szelel-e. A pólusokat és a sarukat belül polír csiszolóvászonnal csiszoljuk meg, töröljük meg tiszta száraz ruhával, szereljük fel, és lehetôség szerint kenjük be vazelinnel.

 •  Mondja el az akkumulátor töltésének szabályait és a munkavédelmi elôírá­sokat!

Töltésre egyenáramot használhatunk. Celladugók kicsavarása után a töltô berendezés pozitív (piros) és negatív (kék) csatlakozó csipeszét az akkumulátor azonos pólusaira csíptetjük, a készülék csatlakozó dugaszát bedugjuk a fali dugaszoló ajzatba, beállítjuk a töltôáram erôsségét. A megfelelô érték az akkumulátor névleges kapacitásának 1/10 része. Az elektrolit intenzív pezsegése a jele a feltöltött állapotnak. A töltôhelyiség nagy légterű, szellôztetett helyiség legyen, ahol nyílt lángot használni nem szabad.

Ha az akkumulátor elektrolitje – kénsav – kifröccsen, maró hatása miatt,  bô vízzel mossuk meg azt a testrészt vagy ruházatot, amelyet ért. .

Az akkumulátorra ne helyezzünk semmit, különösen ne fémtárgyat, mert rövidzárlatot okozhat.

Kocsiból kiszereléskor elôször a negatív (-), majd a pozitív (+) sarut vegyük le. Beszereléskor elôször a pozitív, majd a negatív sarut csatlakoztassuk. Az akkumulátort a kocsiban rögzítsük. Mozgatáskor – kiemelés, visszahelyezés – óvatosan helyezzük be.

 •  Végezze el az akkumulátor töltôre kapcsolását!

Elôzôekben leírtak szerint – ha a gk-ban marad az akkumulátor, vegyük le a  sarukat, telje­sen kössük ki az akkumlátort.

IV. 3. A folyadékhűtés ellenôrzése

 • Végezze el a folyadékszint ellenôrzését!

Kiegyenlítôtartályos, zárt hűtôrendszer esetén, hideg motor esetén a kiegyenlítôtartályon feltüntetett minimum szint felett 2-3 cm-nek kell lenni a víz szintjének. Meleg motornál ez a szint megemelkedik, ezért a szintellenôrzést hideg motornál kell elvégezni.

 • Ismertesse az utántöltés szabályait (baleset- és motorvédelem szempontjából), továbbá az utántöltés szabályait (hová, mit)!

A motort hagyjuk lehűlni (kezünk tenyerével a hengerfejet ha már meg tudjuk fogni), ha nagyon sietünk, álló motor esetén kezünket ruhával vastagon burkoljuk be. Álló motornál vegyük le a kiegyenlítô tartály sapkáját (fejünket elfordítva végezzük), a motor beindítása, alapjárati járása mellett öntsünk tiszta, lágy vizet a tartályba a minimum jelzés fölé 2-3 cm-rel, majd pótoljuk a hiányzó fagyállót legközelebb, ha lehetôségünk lesz rá.

 •  Mondja el, hogyan kell a hűtô- és fűtôberendezést légteleníteni!

Feltöltés után a motor alapfordulati járása mellett a légtelenítô csapot kinyitjuk, és addig hagyjuk nyitva, amíg buborék mentes víz meg nem jelenik, azután elzárjuk.

Természetesen a fűtôcsapot elôtte ki kell nyitni, hogy a fűtôtest a szivattyú által szolgáltatott víznyomásban – vízcirkulációban részesüljön.

V. 1. A hidraulikus kormányszervóval ellátott kormányberendezés ellenôrzése

 • Mutassa meg a kormányberendezés részeit!

A kormányberendezés részei: kormánykerék, kormányszervó, olajszivattyú és tartálya, nyomó vezeték, visszafolyóvezeték, kormánykar (feső, alsó), tolórúd, irányítókarok, függôleges csapszegek, tengelycsonkok, gömbcsuklók, összekötôrúd, nyomtávrúd.

 •  Végezze el az olajszint ellenôrzését, és ismertesse, hogy hiány esetén milyen olaj tölthetô a tartályba!

Naponta ellenôrizni kell az olajszintet, hiány esetén csak azonos minôségű, a gyári elôírásoknak megfelelô hidraulika olajat tölthetünk a kellô szint eléréséig. Az olajat a gépkönyv szerint idônként ki kell cserélni (15-20 ezer km).

 •  Ellenôrizze a szivattyú ékszíjának feszességét, továbbá a csôvezetékeket (tömí­tettség)!

Naponta ellenôrizzük az ékszíjak feszességét is, ha nem kellô feszességű (1-2 cm a benyomhatóság), álló motornál feszítsük meg.

A vezetékek állapotát és tömítettségét vizsgálva tisztának és száraznak kell lenni a felületüknek.

V. 2. Indítás külsô akkumulátorról

 • Mondja el a bekötés szabályait!

Az akkumulátorok névleges feszültsége azonos kell legyen!

Az akkumulátorok (+) pozitív sarkait kössük össze olyan keresztmetszetű kábellel, mely az indító motorhoz csatlakozik az akkumulátor (+) pólusától közvetlenül vagy vastagabbal.

A vendég kisegítô akkumulátor negatív (-) pólusához azonos keresztmetszetű kábelt csatlakoztassunk, majd a segélyre szoruló gk alvázához csatlakoztassuk ennek a kábelnek a másik végét. (Nem a kimerült akkumulátor negatív pólusához!)

A segélyt adó gk motorját emeljük közepes fordulatszámra, indítsuk a segélyt kérô gk motorját. Beindítás után ne vegyük le azonnal az indításhoz csatlakoztatott kábeleket (kb. 2 percig hagyjuk rajta), majd ennek elteltével a segélyt kérô gk kapcsolja be a világítást, ezután vegyük le a csatlakoztatott ideiglenes kábelt a segélyt kérô gk-ról, majd a segélyt nyújtó gk akkumulátoráról.

 •  Végezze el a külsô (segély-) akkumulátor bekötését!

Végrehajtása az elôzôekben leírtak szerint.

 •  Ismertesse az indítás alatti és a beindulás utáni teendôket!

Mint az elôzôekben leírtak. – A segélyt adó gk motorját indítás elôtt emeljük közepes fordulatszámra. Indítás a segélyt kérô gépkocsin – egy huzamban 10 másodpercnél nem hosszabban, ha nem sikerült, várjunk fél percig, utána újból indíthatunk. Beindítás után a kábeleket hagyjuk kb. 2 percig, ekkor emelje a motor fordulatát közepesre, a segélyt kérô kapcsolja be a világítását, ezután vegyük le az ideiglenesen csatlakozó kábeleket a segélyt kérô gk-ról (- majd +)!

V. 3. A tehergépkocsi kötelezô tartozékai

 • Mutassa meg az elsôsegélynyújtó felszerelést és ellenőrizze típusát!

Elsôsegély felszerelési doboz „B”-típus szükséges a tehergépkocsin. Felbontás után az elhasznált anyag pótlása kötelezô.

 •  Mutassa meg a tűzoltó készüléket, ellenőrizze alkalmasságát!

Különbözô méretű tűzoltó készülékeket kell használni a teherautókon, a teherautó össztömegének figylembe vételével. 3,5 tonnától 12 tonna össztömegig 1db 6 kg-os porral oltó vagy 1db 5 kg-os halogéngázzal oltó készülék kell, 12 tonnától 24 tonna össztömegig 1db 12 kg-os porral oltó vagy  1db 10 kg-os halogéngázzal oltó készülék kell, 24 tonna össztömeg felett 2db 12 kg-os porral oltó vagy 2 db 10 kg-os halon gázzal oltó készülék szükséges. A járműveken lévô tűzoltó készülékeket negyedévenként kell ellenôriztetni szakemberrel.

 •  Mutassa meg a kerékkitámasztó ékeket, használatukat és ellenőrizze megfelelőségüket!

Két darab kerékkitámasztó ék kötelezôen elôírt, melyek használata biztosítja a gk biztonságos rögzítését, szerelés, tartós helyben maradás idején. Az ékekenek fémből készülteknek kell lenniük. Szemrevételezéssel ellenőrizzük állapotukat. Ne legyenek erősen deformálódottak, repedtek, vagy töröttek.

VI. 1. A kerékfékszerkezetek ellenôrzése

 • Mutassa meg a kerékfékszerkezetet (dobfék), a kerékfék hengert (fékkamrát) !

A fékszeleptôl a kerékfékhengerhez (fékkamrához) vezet a csôvezeték. A kerékfékhengerbôl (fékkamrából) egy rúd jön ki, ami csatlakozik a fékkarhoz, ami mozgatja a fékkulcsot. A fékkulcs feszíti szét a fékpofákat fékezéskor.

 •  Végezze el a fékbetét vastagságának ellenôrzését!

Tgk esetén a féktartó tárcsán kémlelô nyílás van, melynek elfordítása útján tudjuk ellenôrizni a fékbetét vastagságát, mely minimum 6-8 mm kell legyen.

 • Ellenôrizze a fékhenger vagy kamra nyomórudazatának elmozdulását (löke­tét)!

A fék-késedelmi idô csökkentése céljából kell feltétlenül kis hézagnak lenni a fékpofa és fékdob között 0,8-1,5 mm között. A beállítás akkor megfelelő, ha a nyomórudazat elmozdulása a lehetséges elmozdulási hossz 1/3-a. Ha az elmozdulási hossz felénél több be kell állítani. Nyomjuk meg a fékpedált és szemrevételezéssel ellenőrizzük a rudazat elmozdulását.

VI. 2. A generátor ellenôrzése

 • Végezze el a generátort hajtó ékszíj feszességének ellenôrzését, mutassa meg az utánállítását!

Az ékszíj feszesség ellenôrzésekor, közepes erôvel a leghosszabb ékszíjág felénél  benyomva az ékszíjat, kb 1-2 cm mély lehet a benyomódás mértéke.

Utánállítás módja többféle lehet a kivitelezés szerint. Feszítô egység lazítása, megfeszítése, majd rögzítése. Esetleg az ékszíjtárcsa az ékszíj szimmetria tengelyében osztott, két darabon lévô: ekkor  az alátétek számának változtatásával.

 •  Vizsgálja meg a vezetékek és a csatlakozási helyek állapotát, ellenôrizze a ge­ne­rátor töltését!

A motor álló állapotában, áramtalanított vezetékrendszer mellett végezhetô a művelet: oxidréteg eltávolítása, fémes tiszták legyenek a vezetékek a csatlakozási helyeken. Ha szükséges a vezeték levétele, egyenként tisztítsuk meg, mert a felcserélés tönkre teheti a rendszert. Ha végeztünk a tisztítással, indítsuk be a motort. Az akku töltés esetén az ellenôrzô piros égônek el kell aludnia, vagy ampermérô esetén pozitív oldalra mutat a mutató.

VI. 3. Az ablaktörlô és ablakmosó

 • Végezze el az ablaktörlô és mosó működésének ellenôrzését!

A törlôlapátokat fel kell emelni az ablaktól, hogy működés közben ne karcolja meg a száraz szélvédô üveget. Szimbolikus jellel jelölt kapcsolóval (általában a kormányoszlop jobb oldalán) bekapcsolható, több fokozat lehetséges.

A lapátokat is ellenôrizni kell, mert ha elkopott, nem törli le a vizet teljesen, fénytörés keletkezik, amely rontja a látást.

Az ablakmosó berendezés (télen a tartályban fagymentesített tiszta víznek kell lenni – nem hűtô fagymentesítôvel) elektromos motorral meghajtott vízszivattyú fúvókákon keresztül nyom mosó vizet a tartályból a szélvédôre.

Esetleg törlô és mosó berendezéssel ellátott a fényszóró is.

 •  Ellenôrizze az ablakmosó tartályában a folyadékszintet!

A tartály általában a motortérben van. A tartály általában legyen tele.

 •  Ismertesse, milyen folyadékot kell az ablakmosó tartályba tölteni!

Télen fagymentesített desztillált vizet kell beletölteni.  (Téli szélvédômosó folyadék, vagy koncentrátum).

VII. 1. A légfékberendezés ellenôrzése

 • Mutassa meg a fagymentesítôt, ismertesse feladatát!

Télen a levegô páratartalma miatt a kondenzvíz ráfagyhat a szelepekre, ami menetközben üzemképtelenné teszi az üzemi féket, ezért fagymentesítô (kézi vagy automatikus) berendezés szükséges.

Kézi dugattyús, mely egy nyomásra 1-1,3 cm3 fagymentesítô folyadékot nyom a csôvezetékbe (spirituszt, denaturált szeszt).

Párologtató – nemezcsô segítségével, nyitott és zárt helyzet.

Automatikus kar állás nyitott vagy zárt. Az edénybe fagymentesítôt utántölteni.

Indulás illetve motorindítás elôtt a tartályokból a vizet engedjük le. Ellenôrizzük emberes hónapban a fagymentesítô tartály feltöltését, kézi esetén 3-4 löket fagymentesítôt nyomjunk a rendszerbe indulás elôtt, ezután a hidegtôl függôen óránként végezzünk 1-2 befecskendezést.

 •  Mondja el, hogyan kell a fagymentesítôt kezelni!

Tartályának denaturált szesszel való feltöltése. Indulás elôtt 3-4 löketet nyomjunk a rendszerbe, napközben is további 4-5 alkalommal nyomjunk a rendszerbe, hogy ne tudjon jegesedni.

 •  Végezze el a fagymentesítôben a folyadékszint ellenôrzését és utántöltését!

Tetô vagy nívópálca eltávolítása után, ha szükséges utántölteni denaturált szesszel.

VII. 2. Az elromlott jármű vontatása

 • Mutassa meg a vonórúd csatlakozási helyeit!

Vontatás esetén a vonórudat a jármű elején elhelyezett csatlakozási helyre kell csatlakoztatni. Amennyiben másik járművet kell elvontatni a vonórudat hátul általában a vonófejhez csatlakoztatjuk.

 •  Ismertesse a vontatás műszaki feltételeit (kardán- vagy féltengelyes  szükség szerinti megosztása)!**

Vontatás esetén a jármű kezelési utasításainak megfelelően kell eljárni. Egyes típusokon vontatás esetén ki kell kötni a kardán tengely, hogy a hajtómű ne károsodjon.

VII. 3. A dízel tüzelôanyag-ellátó rendszer kisnyomású részének légtelenítése

 •  Mutassa meg a tüzelôanyag-ellátó rendszer szerelvényeit, ismertesse a felada­tukat!

A tüzelôanyag tartály feladata a tárolás. A tápszivattyú – az ülepítôvel és az elôszűrôvel – feladata az üzemanyagot az elôszűrés és ülepítés után kb. 1,5-1,7 bar nyomással a fôszűrôn át az adagoló közös tüzelôszer csatornájába juttatni. A fôszűrôk ( durva és finom ) kiszűrik a gézolajban lévô finom szennyezôdéseket, így növelhetô a szivattyú elemek élettartalma. A közös tüzelôszer csatornából jut a gázolaj a szivattyú elemekhez. A szivattyú elemek feladata, hogy a gázolajat nagy nyomással a fejszelepen és a porlasztócsúcson keresztül a hengertérbe benyomja. A szivattyú elemeket egy bütykös tengely mozgatja állandó lökethosszal. A befecskendezett gázolaj mennyisége a szivattyú elemek elforgatásával szabályozható. A porlasztócsúcsok feladata a megfelelô nyomás létrehozása ( kb. 300-1000 bar ), és a magas nyomású gázolajat megfelelôen  a motor égési terébe elporlasztani.

 •  Ellenôrizze a tartályban a tüzelôanyag mennyiségét!

A műszerfalon lévô üzemanyagszintet jelzô óra és nyilvántartásunk segítségével, melyben jegyezzük a tankolt mennyiséget, a napot és a km óra állását, ellenôrizhetjük a tüzelôanyag mennyiségét. A fajlagos fogyasztást ismerve meghatározható a tartályban levô üzemanyag mennyisége, ha tankoláskor mindig tele töltetjük a tankot. A műszer vagy a nyilvántartás hiánya esetén napjainkban kopogtatással tudom meghatározni a kb. mennyiséget, mert mérôpálcát nem lehet bedugni a betöltô nyíláson.

 •  Végezze el a tüzelôanyag-ellátó rendszer kisnyomású részének légtelenítését                                                          légtelenítését!

Gyôzôdjünk meg róla, hogy van-e elegendô üzemanyag a tartályban, a tömítések megfelelô módon tömítenek-e. Lazítsuk meg a fôszűrô légtelenítô csavarját kézi távszivattyúval addig pumpáljuk az üzemanyagot, míg buborék mentesen nem távozik a meglazított csavarnál, majd zárjuk ezt el. Ezután a közös tüzelôszer ellátó rendszer elsô, majd utolsó légtelenítô csavarját oldjuk és légtelenítsük a kézi tápszivattyú segítségével úgy, mint a fôszűrônél.

VIII. 1. A légfékberendezés ellenôrzése

 • Mutassa meg a szűrôt, a védôszelepet és a levegôtartályokat, ismertesse fela­da­tukat!

Napjainkban a szűrô egy egységet képez a nyomásszabályozóval és az abroncstöltôvel – régi gk esetén a szűrô és abroncstöltô volt együtt a nyomásszabályozó elôtt. Feladata a szűrônek, hogy a sűrített levegôbe jutott vizet, olajat és olajkokszot  kiszűrje. Védôszelep a tartály elôtt van, feladata a sűrített levegô elosztása a fékkörök és egyéb berendezések között. Hiba esetén a hibás berendezést kiiktatja az ellátásból, a légsűrítô meghibásodása esetén meggátolja a tartályból a levegô visszaáramlását a kompresszor felé.

A tartályok feladat a sűrített levegô tárolása, hogy menetközben mindig megfelelô mennyiségű és nyomású sűrített levegônk legyen a fékberendezés biztonságos működéséhez.

 •  Állapítsa meg, hogy a szűrôt kell-e vízteleníteni, és ha igen, végezze el a vízte­le­nítését!

Automata esetén nem kell, ha csak szűrô és abroncstöltô, akkor le kell csavarni a szárnyas menetes dugót.

 •  Végezze el a tartályok víztelenítését, mondja el, hogy mi a következménye a víz­­te­lenítés elmulasztásának!

A tartályon alul (automatikus víztelenítô szelep a nyomásszabályozó elé csatlakozó csôvel, és tartály alsó alkotójához csatlakozó csôvel van beszerelve) van kézi működtetésű víztelenítô szelep. Ferdén elhúzva kiengedi a benne lévô vizet. Nyáron hetenként, télen naponta le kell engedni, mert az összegyűlt víz csökkenti a tartály hasznos térfogatát. Ha elmulasztjuk a víztelenítést, akkor teljes fékezéskor több mint 0,3-0,7 bar lesz a nyomásveszteség. (0,3 bar azoknál az egységeknél, ahol a nyomásszabályozó a 4,8-5,3 bar értékre, 0,7 bar azoknál, ahol a 6,2-7,3 bar értékre van állítva, vagy ettôl is nagyobbra, pl. buszoknál).

VIII. 2. Izzócsere a féklámpában

 • Válassza ki a megfelelô szerszámot és az izzót!

Általában csavarhúzó (csillag vagy hagyományos) vagy az sem, mert esetleg olyan kivitelű, hogy hátulról kiemelhetô az égô. Az égô az akkumulátor feszültségével (2 db akku esetén, ha állandóan sorba vannak kapcsolva  24 V-os, sor-párhuzam kapcsoló esetén 12 V-os) azonos. Teljesítmény 21 W-os.

 •  végezze el az izzó cseréjét!
 • ellenôrizze a féklámpák működését!

Ha a féklámpa nem működik egyik oldalon sem, akkor a forgalomban nem szabad részt venni.  A féklámpáknak 0,5 bár fékezési nyomás esetén már világítani kell.

VIII. 3. A műszertábla: műszerek, ellenôrzô lámpák és kapcsolók

 • Mutassa meg a műszereket, ismertesse feladatukat!
 • Mutassa meg az ellenôrzôlámpákat, ismertesse, hogy melyik mikor és hogyan  jelez!
 • Mutassa meg a villamos berendezések kapcsolóit!

A műszerfalon nyernek elhelyezést a műszerek, ellenôrzô lámpák, kapcsolók, szimbolikus jelképek, ezek segítik a gk vezetôt az eligazodásban. Ezek tájékoztatják a gk vezetôt vezetés közben is a berendezés működésének szakszerű vagy hibás esetérôl (motor fordulatszám, olajnyomás, hômérséklet, légfékberendezés tartálynyomása, fékezônyomás, rugóerôtárolós rögzítôféknél kb. 4 bar nyomásnál az ellenôrzô égô kigyulladása kötelezô megállásra figyelmeztet, irányjelzô zöld színű ellenőrző lámpa villogása, távolsági fényszóró bekapcsolása esetén ellenôrzô kék fény világít, tompított fényszóró bekapcsolása esetén zöld színű ellenôrzô lámpa világít, korszerű járműveknél, ha a blokkolás gátló berendezés meghibásodik piros színű ABS feliratú lámpa világít.

IX. 1. Az üzemi légfékberendezés működésének ellenôrzése

 • Mutassa meg a levegôellátó (töltôkör) szerelvényeit, ismertesse feladatukat!

A kompresszor a sűrített levegô elôállítását végzi. A fagymentesítô télen a fagymente­sí­tést végzi. A kombináltszűrôvel egybeépített nyomásszabályzó szelep a kellô tartálynyomás elérésekor (5,3 -7,2 bar) üresjáratra kapcsolja a kompresszort, majd ha a tartály nyomása lecsökkent  (4,8-6,2 bar) ismételten töltésre kapcsolja a kompresszort. Ha a fékrendszer hibátlanul működik akkor a kompresszor a teljes üzemidô 50-60%-ban üres járatban működik. A tartály elôtti védôszelep védi az üzemi fékköröket és segédberendezéseket a meghibásodás esetén a levegô visszaszökésétôl, és a kompresszortól érkezô levegôt elosztja a tartályok között. A tartályok általában vízleeresztô szeleppel vannak ellátva, és tárolják üzemi nyomáson a levegôt (5,3-7,3 bar értékben, esetleg e felett). A pedálszelep feladata a tartályból a fékkamrába, a vezetô által beállított nyomású levegô beengedése. A manométer a vezetôt tájékoztatja a tartály légnyomásáról és a fékezési nyomásról (két mutatója van, a tartálynyomást általában a fehér, vagy a fekete színű mutató mutatja, a fékezési nyomást általában a piros színű mutató mutatja fékezéskor). A pótkocsifék vezérlôszelep üzemi, valamint a kézifék használata esetén biztosítja a pótkocsi fékezettségét.

Kétvezetékes fékrendszer esetén  a tartály elôtt kettô-, vagy négyutas védôszelep van, amely üzemzavar (ha a nyomás 4 bar értékre csökken) esetén lezár, és csökkentett nyomás mellett, de biztosítja a jármű fékezhetôségét. A védôszelep két kivezetésérôl megy egy egy vezeték a két fékkör légtartályához, valamint a harmadik kivezetésrôl a kézifék légtartályához. A védôszelep negyedik kivezetésétôl megy egy vezeték a differencianyomás-kapcsolószelephez, mely a fékezôvezeték tömítetlensége esetén továbbra is biztosítja a pótkocsi teljes hatásosságú fékezését.

A differencianyomás-kapcsolószelep a töltô (piros) kapcsolófej elé van beépítve,    kapcsolatban van a pótkocsifék vezérlôszeleppel, és a pedálszeleppel. Lényege a differencianyomás-kapcsolószelep működésének, hogy ha fékezéskor nyomáskülönbséget érez, pl. a fékezôvezeték leszakad, a szelep zárja a töltôvezetéket a gépes kocsi felôl (nem kap töltést a pótkocsi légtartálya), ami miatt azonnal fékezetté válik a pótkocsi.

A pótkocsifék vezérlô szelepétôl a pótkocsi fékezô (sárga) csatlakozójához vezet vezeték,  Egy tartálytól a kézifék szelephez vezet vezeték, ahonnan kétutas szelepen keresztül csatlakozik a pótkocsifék vezérlô szelepéhez, valamint a rugóerôtárolós kézifék munkahengerhez . A kétutas szelep feladata, hogy ne tudjon egyszerre az üzemi fék és a kézifék üzemelni.

 •  A légtartályokat töltse fel az elôírt értékekre, ellenőrizze a levegőnyomást és tömítettséget a töltőkörben!

A feltöltéshez a motor járása szükséges (kellô óvatossággal a fôkapcsoló és kapcsoló útján a villanymotor bekapcsolható, meghajtja a légsűrítôt, az üres járat megérkezéséig üzemeljen a légsűrítô). A nyomás értékét a manométer alapján olvassuk le. A töltőkör tömítettsége akkor megfelelő, ha teljes tartálynyomásnál és álló motornál vizsgálva, 10 perc alatt maximum 0,1 bár nyomás esés tapasztalható a légtartályokban.

 •  Ismertesse, hogy mennyi a feltöltési idô hibátlan üzem esetén!

Hibátlan üzemeléshez a légsűrítô gondozása szükséges – ékszíj feszesség és állapot, olajszint ellenôrzés ( ha nem a motorral egybekapcsolt központi szivattyús olajozása van, akkor a motor olajszintjét kell ellenôrizni).

Közepes motorfordulatszám mellett 5-6 perc alatt a gk. részére, szerelvény esetén 10-12 perc alatt töltôdik fel az üres tartálytérfogat.

IX. 2. Izzócsere a fényszóróban

 • Válassza ki a megfelelô szerszámot és az izzót!

A szerszám általában csavarhúzó (hagyományos vagy csillag) vagy az sem, mert hátulról kiemelhetô az izzó. Az izzó lehet hagyományos bilux égô (körte alakú), halogén izzó (üvegcsô alakú). A hagyományosnak a foglalata is más, mint a halogénnek. Teljesítménye a hagyományosnak kb. 45/40 W-os, a halogén teljesítménye kb. 60/55 W-os.

 •  Végezze el az izzó cseréjét!
 • Ellenôrizze a távolsági és a tompított fényszóró működését és a beállítását   (papírlap átvilágítási kép)!

A fényszóró elé papírt tartunk, a távolsági teljesen átvilágítja  papírlapot. A tompított esetén a felsô rész 195°-ban átvilágított, az alsó rész pedig 65°-ban nem átvilágított. A megvilágítás határvonala a 3/4 4 óra állást mutatja, ha jó az égô és a paraboloid tükör behelyezése. Az asszimetrikus tompított fényszórónak jobb oldalon kb. 70 – 80 méterre, a bal oldalon kb. 40 métrre kell elvilágítani. A távolsági fényszórónak kb. 100 méterre kell elvilágítani.

IX. 3. A tachograf (menetíró) ellenôrzése

 • Mutassa meg a tachografot és ismertesse a rajta található kapcsolók, ellenôrzôlámpák feladatát!

A tachograf használata a nemzetközi személy- és árufuvarozásnál kötelezô felszerelése a gk-nak, melynek feladata a jármű sebességének, menet- és állásidejének, a megtett útnak egy idôben végzett rögzítése.

Többféle tachograf használatos: 24 órás, 7 napos, egy és két vezetô külön-külön vezetését rögzítô, mechanikus, vagy elektromos meghajtású. Kulcs nyitja-zárja. Részei: idôcsoport kapcsoló (egy-két vezetô), sebességhatárt ellenôrzô lámpa, amely sebesség túllépés esetén világít, sebesség mérô óra, idô-óra és annak működését ellenôrzô lámpa, amely az idô-óra meghibásodása esetén világít, megtett utat regisztráló km-számláló és a tachográf működését ellenôrzô lámpa, amely a tachográf meghibásodása esetén, valamint ha nincs benne korong, világít .

 •  Végezze el a tachográf korong(ok) cseréjét és a tachográf működésének és hitelesítésének  ellenôrzését!

Korong cserénél a gk és a vezetô adatait fel kell írni a korongra, az indulási idôvel azonos állásba kell helyezni a korongot, lezárni a tachografot és ha az ellenôrzô lámpák nem világítanak, lehet  indulni. Szemrevételezéssel ellenőrizzük a műszeren található plomba épségét.

X. 1. Az üzemi légfékberendezés működésének ellenôrzése

 • Mutassa meg a fékezôkör szerelvényeit, ismertesse feladatukat!

Fékszelep: egy-kétkörös. Feladata, hogy a pillanatnyi pedálerôvel arányos nyomású levegôt vezéreljen a fékkörök fékhengereibe, fékkamráiba a fékezéskor.

Manométer-nyomásmérô, melynek feladata, hogy mutassa a fékezô nyomást a fékkörökben – kettôs mutató: fehér a légtartály nyomását, piros a fékezô nyomást mutatja.

Pótkocsifék vezérlô szelep, mely akár üzemi, akár kézifék esetén biztosítja a pótkocsi fékezettségét kellô tartálynyomás esetén.

Fékkamrák, fékhengerek, melyek a fékezô nyomást felhasználva a fékkulcsokat elfordítják, hogy az álló fékpofák a forgó fékdobhoz szoruljanak fékezéskor.

Dinamikus fékerô szabályozó, mely az érzékelt tengelyterhelés értékének megfelelôen csökkenti a hátsó kerekek fékezési nyomását.

 •  Ellenôrizze a fékezôkör tömítettségét!

Óvatosan terhelve a fékpedált, idézzünk elô 3 bar nyomást a fékezôkörben, a pedált rögzítsük ebben a helyzetben. 3 perc alatt a manométeren észrevehetô nyomáscsökke­nés­nek nem szabad bekövetkezni, ekkor jó a tömítettsége. Ha szemmel észrevehetôen csökken a nyomás, akkor szappanos oldattal kell a hiba helyét megtalálni, majd megjavítani, tömítést végrehajtani.

 •  Ellenôrizze a nyomásesést (levegôfogyasztás) egy teljes fékezéskor, mi lehet a nagy (levegôfogyasztás) nyomásesés oka!

Egy teljes fékezéskor – elôtte maximum 5,3-7,3 bar értékre töltsük fel a tartályokat – átlagosan 0,3 illetve 0,5, de maximum 0,7 bar lehet a tartálynyomás vesztesége. A fék késedelmi ideje maximum 0,6 másodperc lehet, vagyis a két mutatónak 1 másodperc  alatt egymást fedve kell beállnia a fékpedál hirtelen teljes benyomásakor. A nagyobb nyomásesést okozhatja a fékhenger dugattyúinak nagy lökete, vagy a tartályban összegyűlt , le nem engedett kondenz víz, melyet nyáron hetenként, télen naponta le kell engedni.

X. 2. Izzócsere a helyzetjelzô lámpában

 • Válassza ki a megfelelô szerszámot és az izzót!

Általában csavarhúzó (csillag vagy hagyományos) vagy az sem, mert esetleg olyan kivitelű, hogy hátulról kiemelhetô az égô. Az égô az akkumulátor feszültségével (2 db akku esetén, ha állandóan sorba vannak kapcsolva  24 V-os, sor-párhuzam kapcsoló esetén 12 V-os) azonos. Az égô teljesítménye elôl-hátul 5 W. Elôl fehér vagy kadmiumsárga, hátul piros színű a burkolat. Ha hátul a féklámpával van egybeépítve  az égô két izzószálas, ennek a teljesítménye általában 21/5 W-os .

 • Végezze el az izzó cseréjét!
 • Ellenôrizze a helyzetjelzô lámpák működését!

X. 3. A vezetôfülke billentése

 • Ismertesse a vezetôfülke billentése elôtti teendôket!

Állítsuk le a motort, a gépkocsit rögzítôfékkel rögzítsük. A fülkében csináljunk rendet! Az ülésrôl ne essenek tárgyak elôre! A sebességváltó környékét szabadon kell hagyni, a fülke elôtti teret hagyjuk szabadon, ne tartózkodjon ott senki.

 •  Mondja el a felbillentés és visszabillentés menetét!

A sebességváltót üresbe kell kapcsolni, a fülkebiztosító reteszt oldani kell – lehet automata is -, az ajtókat és homlokrácsot csukni kell, kézi billentést vagy hidraulikus billentést – kézi szivattyúval  ütközésig kell elvégezni, mely hevederes vagy csuklókaros ütközô.

Visszabillentés kézzel vagy átváltott szelep állás mellett kézi szivattyúval, hidraulikus erôvel a fülke alapállásáig, reteszeljük a fülkét. Ha ellenôrzô lámpával rendelkezik a reteszelés, az ellenôrzô lámpa reteszelés után kialszik.

Karbantartásra igényt tart: csapok olajozása, a hidraulika olajának utántöltése, valamint cseréje.

XI. 1. A lassítófék (tartósfék) működésének ellenôrzése

 • Mutassa meg a lassítófék szerelvényeit, ismertesse feladatukat!

Működtetôszelep – melynek kapcsolásával mechanikus vagy elektromos módon a légtartályból két munkahengerbe levegôt (sűrített levegôt) engedünk, melyekben a dugattyú rúgó ellenében mozdul, és az egyik a kipufogó öntvényben lévô fojtószelepet zárja, a másik az adagolószivattyú gáz karját nulla adagolásra visszahúzza. Amíg a lassítófék működik, a motor nem kap üzemanyagot, csak a keréktôl érkezô erô (sebességben van a sebességváltó) forgatja a motor fôtengelyét, melynek fékezô hatása lényegesen nagyobb, mint a motorfékhatás, mert a kipufogó rendszer le van szűkítve, valamint üzemanyagot nem kap egyáltalán a motor.

Gyakori megállás (városi autóbusz) esetén ellátják egy fékpedálba beépített elektromágneses pneumatika szeleppel, mely egész kis fékezés esetén is bekapcsolja a tartós féket, egy kilométerórához vagy fordulatszám mérôhöz kapcsolt érzékelô kikapcsolja a kipufogóféket, ha a sebesség 30 km/h sebesség alá kerül, így a motor nem fullad le, nem kell újra indítani a megállóban – valamint csúszós úton nincs az a veszély, hogy a kerekek leblokkolnak és kormányozhatatlanná válna a jármű.

 •  Végezze el a lassítófék működésének ellenôrzését!

Álló  járműnél, alpjáraton járó motornál működtetve a berendezést, a motor leáll, mert nem kap üzemanyagot.

XI. 2. Izzócsere az irányjelzô lámpában

 • Válassza ki a megfelelô szerszámot és az izzót!

Általában csavarhúzó (csillag vagy hagyományos) vagy az sem, mert esetleg olyan kivitelű, hogy hátulról kiemelhetô az égô. Az égô az akkumulátor feszültségével (2 db akku esetén, ha állandóan sorba vannak kapcsolva  24 V-os, sor-párhuzam kapcsoló esetén 12 V-os) azonos. Az égô teljesítménye elôl-hátul 21 W. Az irányjelzô lámpa borostyánsárga színű.

 •  Végezze el az izzó cseréjét!
 • Ellenôrizze az irányjelzô lámpák működését!

Az irányjelzô lámpa akkor működik megfelelôen, ha villogási száma percenként 60 és 120 villanás között van. A lámpa fényereje akkor jó ha nappal ráesô napfénynél 50 méterrôl, éjszaka, tisztaidôben pedig 300 méterrôl felismerhetô.

XI. 3. A jármű felépítményének ellenőrzése

 • Ellenőrizze a felépítmény épségét!
 • Végezze el az oldalfalkapcsok és biztosítások ellenôrzését!

A csuklópántokat grafitos olajjal olajozni kell. Az oldalfalkapcsok könnyen mozgathatók és biztosításuk biztonságosan üzemelô kell legyen.

XII. 1. A rögzítôfék ellenôrzése

 • Mutassa meg a rögzítôfék fôbb szerelvényeit, ismertesse feladatukat!

Kézifékszelep, melynek 90°-os elfordítási lehetôsége van: 60°-ig fokozható fékezést valósíthat meg, 60°-nál teljes fékezettséget, kioldott állapotban 0°-on áll, 90°-ra elfordítva ellenôrzô állásban van, mely helyzetben oldódik a gk-val összekapcsolt pótkocsi fékberendezése, a gk rögzítô fékjének hatásossága így ellenôrizhetô, mert elôírás, hogy 12%-os lejtôn a vontató rögzítô fékje a szerelvényt egyedül is képes legyen rögzített állapotban tartani.

A tartályból a visszacsapolószelepen keresztül kapja a sűrített levegôt.

Kétutas szelep, melynek feladata, hogy vagy az üzemi fék vagy a rögzítôfék működést teheti szükség szerint lehetôvé, a kettô együttes fékezési erô létrejöttét kizárja.

A rugóerô tárolós berendezés általában össze van építve az üzemi fékberendezéssel, egyik része rugóerôtárolós, másik része az üzemifék fékkamrája, azonos fékkart mozgatnak. Sűrített levegôt kap a kézifék szeleptôl (ha menetkor a  rugóerôt le kell gyôzni) vagy az üzemi fékszeleptôl, üzemi fékezéskor. Rögzítôfékezés alkalmával egyiktôl sem, a rugó ennek hatására a hátsó kerekeket befékezi. Oldott rögzítôfék esetén, a relészeleptôl kap sűrített levegôt, ami a rugót összenyomja és ezáltal oldódik a rögzítôfék.

Relészelep, mely oldott rögzítôfék esetén a kézifékszeleptôl kap egy vezérlési nyomást, ami elmozdít a szelepen egy dugattyút, így a sűrített levegô a tartályból a munkahengerbe tud áramolni közvetlenül.

Fékezés – rögzítôfékezés – alkalmával a relészelep vezérlôdugattyúja fölött megszűnik a vezérlési nyomás, a dugattyú visszatér alaphelyzetbe, és a munkahengerbôl a sűrített levegôt a szabadba engedi.

Kapcsolószelep útján jut el a sűrített levegô a rugóerôtárolós munkahengerbe a relészelepbôl a fék oldásakor, és ezen keresztül távozik a relészelepbe, onnan pedig a szabadba rögzítôfékezéskor.

A relészelep lerövidíti a sűrített levegô és a szabaddá válás idôszükségletét.

Ha a fékrendszerben a nyomás nincs meg, a gk vontatása csak a rögzítôfék oldása útján valósítható meg. A kapcsolószelep rúdját benyomva, a dugattyú másik végállásba tolódik, mely lehetôvé teszi, hogy a rugóerô tárolós munkahenger külsô forrásból kapjon sűrített levegôt a feltöltéshez, a rugó összenyomásához.

 •  Ellenôrizze a rögzítôfék működését (rögzítés, oldás)!

Megfelelő tartály nyomás esetén a rögzítőfék karját elforgatva rögzített állásba a hátsó fék rudaztainak ki kell elmozdulniuk, és hallani lehet, hogy a munkahengerből a sűrített levegő a szabadba áramlik. A műszerfalon elhelyezett piros fényű lámpa kigyullad. A kart oldott állapotba forgatva a fékrudazatok behúzódnak a munkahengerbe és a fék old. A műszerfalon elhelyezett piros fényű lámpa elalszik.

 •  Mutassa meg, hogy hiba esetén a rögzítôfék hogyan oldható!

Hiba esetén a kapcsolószelepen keresztül a vonó járműről tölthetjük fel sűrített levegővel a munkahengereket.

XII. 2. A motorolaj szintjének és nyomásának ellenőrzése, motorolaj csere

 • Végezze el  az olajszint ellenôrzését!

Naponta, indítás elôtt, vízszintes helyzetben legyen a gépkocsi az ellenôrzéskor. Húzza ki a nívópálcát, nem foszló, viszonylag tiszta ronggyal törölje meg, dugja vissza és 1-2 másodperc után ismét vegye ki és nézze meg. A megfelelô szint a minimum és a maximum között van. Szükség esetén  ugyanolyan olajat töltsünk bele, amilyen a motorban van.

 •  Mutassa meg hol tölthetô be a motorba a motorolaj!**

Általában a szelepdeklin van a betöltônyílás, bajonett záras sapkával ellátva.

 •  Mondja el, hogy kb. hány km után kell az olajat cserélni!**

Célszerű a gyártó által meghatározott – gépkönyvben – km vagy üzemóra után olajat cserélni ( általában 8-10 ezer km).

 •  Ismertesse az olajcserét, a szűrôk cseréjét és tisztítását!

Az olajat üzemmeleg állapotban, vízszintes helyzetben engedjük le. Az összegyüjtött fáradt olajat a benzinkutaknál  leadhatjuk. Az olaj szűrôket vegyük le, tisztítsuk meg,  szereljük vissza. A papírbetétest cseréljük ki. A leeresztô csavart tömítéssel szereljük vissza, a benne lévô mágnespogácsát  visszahelyezés elôtt tisztítsuk meg. Töltsük fel motorolajjal, indítsuk el a motort, ellenôrizzük a nyomást, tömítettséget és a szintet is.

 •  Végezze el a motorolaj nyomásának ellenőrzését!

XII. 3. Végezze el az elakadást jelző háromszög felállítását!

 

**-gal jelölt feladatoknál a Kezelési útmutató szerint járjon el.