„CE” kategória

B | A | A1 | BE | C | CE | D

Vizsga tételek „C” és „C1” kategóriához

I. 1. Az üzemi légfékberendezés működésének ellenôrzése

 • Mutassa meg a kétvezetékes pótkocsi légfék (gépes és pót) szerelvényeit, ismertesse feladatukat!

Gépes kocsi: kompresszor (sűrített levegő előállítása),  kombinált szűrôvel egybeépített nyomásszabályozó szelep (lefúvó szelep, a légtartályokban az előírt értéken tartani a levegőnyomást, a sűrített levegő megszűrése a vizes, olajos üledéktől, abroncs töltés) , fagymentesítô szivattyú (+5oC alatti külső hőmérséklet esetén a rendszer fagymentesítése), védôszelep (elosztja a levegőt a légtartályok között, a hibás fékkört kiiktatja, megakadályozza a levegő visszaáramlását), légtartályok (levegő tárolása), pedálszelep (a pedál benyomásával arányos levegőnyomás létrehozása a kamrákban), munkahengerek, pótkocsifék vezérlôszelep (pótkocsi fékszelep működtetése), differencianyomás-kapcsoló szelep (vezérlőág szakadása esetén működteti a pótkocsi féket), csatla­kozó fejek, kézifékszelep (működteti a relé szelepet), kétutas szelep (megakadályozza hogy az üzemifék és a rögzítőfék ereje összegződjön), relé szelep (a légtartályt közvetlenül összeköti a rögzítőfék munkahengerével), kapcsoló szelep ( hiba esetén segítségével külső levegővel oldható a rögzítőfék).

Pótkocsi: csatlakozó fejek, csôszűrô (a levegő megszűrése a kisebb szennyeződésektől), pótkocsifék szelep (a pótkocsifék működtetése), levegôtartály, fékerô korlátozó szelep ( a terheléstől függően kézi úron beállítható a pótkocsi kerekeire ható fékerő), munkahengerek, elektromágneses szelep ( ha van, a bubu, vagy a retarder használata esetén működteti a pótkocsi fékberendezését, a modellen nincs) .

 •  Ellenôrizze az üzemi fék működését a járműszerelvény álló helyzetében!

Összekapcsolás után feltermeljük a levegôt. A motor leállítása után csinálunk egy teljes fékezést. A fékpedál lenyomása után a nyomásmérô mutatóinak 1 másodpercen belül fedniük kell egymást, ekkor jó a fék működési késedelme. A fékpedál felengedése után a tartályok nyomása maximum 0,7 bárral csökkenhet, ekkor jó a fék. Fékezéskor mind a gépkocsinak, mind a pótkocsinak be kell fékezôdnie. Ha hibát észlelünk, javíttassuk meg.

I. 2. A gumiabroncs ellenôrzése

 • Mérje  meg a gumik légnyomását, majd ismertesse, hogy mikor célszerű a gumik légnyomását mérni!

Elindulás elôtt, hideg gumiknál kell a légnyomást megmérni mérô óra segítsé­gével. Mérés elôtt az órát le kell nullázni. Mérés után az óráról leolvasható a nyomásérték. Ha nem megfelelô a nyomás, állítsuk be. Az előírt lényomás értéke a kerék felett a sárvédőről leolvasható!

 •  Ellenôrizze a gumiabroncsok mintázatának mélységét (kopását), ismertesse a kopás         megengedett mértékét

Valamilyen mérôeszközzel ellenôrizzük a futófelület mélységét a legjobban elkopott részen. A gumi addig használható, amíg a futófelület mélysége a 75 cm külsô átmérô feletti keréknél belföldön eléri a 3 mm-t, külföldön az 5 mm-t, az ettôl kisebb kerekeknél belföldön az 1,6 mm-t, külföldön a 3 mm-t.

I. 3. Az elektromos csatlakozás ellenôrzése

 • Csatlakoztassa a pótkocsi elektromos rendszerét a gépes kocsihoz!

A gépes kocsin és a pótkocsin található egy többpólusú csatlakozó aljzat, mely az alvázhoz van rögzítve, és rugós zárófedéllel rendelkezik. A megfelelô dugóval ellátott vezetéket ide kell bedugni. A helyes csatlakoztatás érdekében a dugót az aljzatba csak egyféleképpen lehet betolni. Általában hét pólust találhatunk rajta. Ezek:

 1. bal irányjelzô
 2. féklámpa
 3. jobb helyzetjelzô
 4. jobb irányjelzô
 5. testelés
 6. nincs bekötve
 7.  bal helyzetjelzô
 •  Végezze el a világító- és jelzôberendezések működésének ellenôrzését (kap­cso­lók,    visszajelzô lámpák, elektromos csatlakozás, lámpatestek)!

A csatlakoztatás után a különbözô világító és jelzô berendezéseket egyenként be kell kapcsolni, és meg kell nézni, hogy helyesen működnek-e.

 

II. 1. A kerék tôcsavarok, kerékanyák ellenôrzése

A kerékcsavarokat ellenôrizni, utánhúzni kerékcsere után kb. 30-40 km megtétele után, ill. általában 8-10 ezer km megtétele után célszerű. Ellenôrizni kell a csavarok, anyák épségét, meghúzottságát. Ha meglazult az anya, akkor utána kell húzni. A könnyebb szerelhetôség érdekében célszerű ilyenkor az anyákat letekerni, meneteket megtisztítani és lezsírozni.

II. 2. A forgózsámolyos kormányzás

 • Ismertesse a forgózsámolyos kormányzás működését és karbantartását!

A pótkocsinál alkalmazott forgózsámolyos kormányzásnál a tehergépkocsihoz kapcsolt vonóháromszög fordítja el a pótkocsi elsô tengelyét a szükséges mértekben. Ellenôrizni kell a vonószem, a vonóháromszög csapjainak kopottságát. A vonószem és a vonófej zárócsapja között maximum 2 mm hézag lehet. A vonóháromszög csapjainál nincs megengedve kopás. Ügyeljünk arra is, hogy megfelelôen be legyenek zsírozva.

 • Végezze el a forgózsámoly és a golyóskoszorú ellenôrzését!

Ellenôrizzük a forgózsámoly csapjának és a golyóskoszorú kopottságát. A golyóskoszorút hetenként zsírozzuk meg. Kopások esetén szakműhelyben javíttassuk meg.

II. 3. A légfékrendszer tömítettségének vizsgálata

 • Mutassa meg a kétvezetékes pótkocsifék (gépes és pót) szerelvényeit, ismer­tesse feladatukat!

Gépes kocsi: kompresszor (sűrített levegő előállítása),  kombinált szűrôvel egybeépített nyomásszabályozó szelep (lefúvó szelep, a légtartályokban az előírt értéken tartani a levegőnyomást, a sűrített levegő megszűrése a vizes, olajos üledéktől, abroncs töltés) , fagymentesítô szivattyú (+5oC alatti külső hőmérséklet esetén a rendszer fagymentesítése), védôszelep (elosztja a levegőt a légtartályok között, a hibás fékkört kiiktatja, megakadályozza a levegő visszaáramlását), légtartályok (levegő tárolása), pedálszelep (a pedál benyomásával arányos levegőnyomás létrehozása a kamrákban), munkahengerek, pótkocsifék vezérlôszelep (pótkocsi fékszelep működtetése), differencianyomás-kapcsoló szelep (vezérlőág szakadása esetén működteti a pótkocsi féket), csatla­kozó fejek, kézifékszelep (működteti a relé szelepet), kétutas szelep (megakadályozza hogy az üzemifék és a rögzítőfék ereje összegződjön), relé szelep (a légtartályt közvetlenül összeköti a rögzítőfék munkahengerével), kapcsoló szelep ( hiba esetén segítségével külső levegővel oldható a rögzítőfék).

Pótkocsi: csatlakozó fejek, csôszűrô (a levegő megszűrése a kisebb szennyeződésektől), pótkocsifék szelep (a pótkocsifék működtetése), levegôtartály, fékerô korlátozó szelep ( a terheléstől függően kézi úron beállítható a pótkocsi kerekeire ható fékerő), munkahengerek, elektromágneses szelep ( ha van, a bubu, vagy a retarder használata esetén működteti a pótkocsi fékberendezését, a modellen nincs) .

 •  Végezze el a légfékrendszer tömítettségének vizsgálatát!

Feltermelem a levegôt teljes tartálynyomásra, utána leállítom a motort. Tíz perc múlva legfeljebb 0,1 bar, szerelvény esetében 0,2 bar nyomás esés lehet a tartályokban. Ha ettôl nagyobb nyomásveszteség van, a töltôkör tömítetlen, meg kell javítani. Utána a fékpedált benyomjuk úgy, hogy 3 bar legyen a fékezési nyomás, és ebben a helyzetben három percig megtartjuk. Ez alatt az idô alatt nyomáscsökkenést tapasztalni nem szabad. Ilyenkor jó a fékezôkör tömítettsége. Hiba esetén javíttassuk meg.

Teljes fékezés után a tartályokban a nyomás esése legfeljebb 0,7 bar lehet. Ha ettôl több a levegô fogyasztás, keressük meg a hibát.

III. 1. Az üzemi légfékberendezés működésének ellenôrzése

 • Mutassa meg a kétvezetékes pótkocsi légfék (gépes és pót) szerelvényeit, ismertesse feladatukat!

Gépes kocsi: kompresszor (sűrített levegő előállítása),  kombinált szűrôvel egybeépített nyomásszabályozó szelep (lefúvó szelep, a légtartályokban az előírt értéken tartani a levegőnyomást, a sűrített levegő megszűrése a vizes, olajos üledéktől, abroncs töltés) , fagymentesítô szivattyú (+5oC alatti külső hőmérséklet esetén a rendszer fagymentesítése), védôszelep (elosztja a levegőt a légtartályok között, a hibás fékkört kiiktatja, megakadályozza a levegő visszaáramlását), légtartályok (levegő tárolása), pedálszelep (a pedál benyomásával arányos levegőnyomás létrehozása a kamrákban), munkahengerek, pótkocsifék vezérlôszelep (pótkocsi fékszelep működtetése), differencianyomás-kapcsoló szelep (vezérlőág szakadása esetén működteti a pótkocsi féket), csatla­kozó fejek, kézifékszelep (működteti a relé szelepet), kétutas szelep (megakadályozza hogy az üzemifék és a rögzítőfék ereje összegződjön), relé szelep (a légtartályt közvetlenül összeköti a rögzítőfék munkahengerével), kapcsoló szelep ( hiba esetén segítségével külső levegővel oldható a rögzítőfék).

Pótkocsi: csatlakozó fejek, csôszűrô (a levegő megszűrése a kisebb szennyeződésektől), pótkocsifék szelep (a pótkocsifék működtetése), levegôtartály, fékerô korlátozó szelep ( a terheléstől függően kézi úron beállítható a pótkocsi kerekeire ható fékerő), munkahengerek, elektromágneses szelep ( ha van, a bubu, vagy a retarder használata esetén működteti a pótkocsi fékberendezését, a modellen nincs) .

 •  Végezze el a terhelés függvényében állítandó fékerô-korlátozó ellenôrzését a            járműszerelvény álló helyzetében!

A gépes kocsiról lekapcsolt pótkocsin, ha van a tartályban levegő, a kézikart rakott            állásba helyezve, a fékrudazatoknak el kell mozdulniuk fékezôállásba. A kart oldott állásba      helyezve a fékrudazatoknak vissza kell húzódniuk, a fék old.

III. 2. A pótkeréktartó ellenôrzése

 • Készítse elô a pótkereket a kerékcseréhez!

A pótkeréktartó az oldalfalon (elôl vagy hátul), az alváz alatt vagy a pótkocsi platóján van. A pótkereket a tartóból általában egy kézikarral működtethetô csörlô segítségével lehet kiengedni.

 •  Tegye a helyére a pótkereket, és ellenôrizze annak rögzítettségét!

A kereket a tartóba való visszahelyezés után megfelelôen rögzíteni kell, és a csörlôt is biztosítsuk kioldódás ellen.

III. 3. A vonófej ellenôrzése

 • Végezze el az automatikusan záródó csapos vonófej ellenôrzését (hossz- és függôleges            irányú holtjáték, kapcsolócsap függôleges játéka, a biztosítószeg felfekvése)!

A vonófejnek hosszirányú kottyanása nem lehet. Ha ilyet tapasztalunk, azonnal meg kell szüntetni. Függôleges irányú elmozdulása maximum 1 mm lehet.  a kapcsolócsap és a vonószem között max 2mm lehet a kottyanás. A vonófej saját tengelye körül elforoghat.

A kapcsoló csap függôleges irányú holtjátéka maximum 4 mm lehet. Ha ettôl több, meg kell javítani, mert a csap nem fog magától lezárni. Mindig le legyen zsírozva, és a különbözô egyéb szennyezôdésektôl legyen megtisztítva. Naponta ellenőrizzük!

 •  Ismertese az automatikusan záródó csapos vonófej karbantartását!

Hetenként takarítsuk meg, a befogópofa alsó és felsô része, ill. az oldalkar és biztosítószeg, valamint a csapszeg le legyen zsírozva.

 •  Ismertesse a kopás észlelésének módját, veszélyeit és a szükséges teendőket!

A kopott szerkezet növeli a leszakadás veszélyét, a pótkocsi rángatja a gépeskocsit, romlik a szerelvény menet stabilitása, a tolatás nehezebbé válik. A kopásokat a napi ellenőrések során jól kiszűrhetjük. Kopás esetén a szerkezetet sürgősen javítassuk meg szakműhelyben.

IV. 1. A légfék csatlakozók ellenôrzése

 • Ismertesse a kétvezetékes légfékkel szerelt pótkocsi fel- és lekapcsolását!

Felkapcsolás: A pótkocsi rögzítve legyen. Óvatosan rátolatok a pótkocsira úgy, hogy vonószem a vonófejbe csatlakozzon, és a vonócsap lezárjon. Utána összekapcsolom a töltôvezetéket, a vezérlôvezetéket és a villamos kábelt. Megnyitom a töltôvezeték elzárócsapját, és feltermelem a pótkocsi légtartályát. Utána kiveszem a kerekéket és oldom a mechanikus kéziféket. A pótkocsi, majd a gépes kocsi  kézifékjének oldása után elindulok.

Lekapcsolás: A szerelvényt rögzítem a kézifékkel. A pótkocsi kerekeit kiéke­lem, a mechanikus kéziféket behúzom. Utána elzárom a töltôvezeték csapját a gépes kocsin és szétkapcsolom a légvezetékeket, valamint a villamos kábelt. Utána oldom a vonófej csapját. Végül kiállok a pótkocsi elôl.

 •  Végezze el a kapcsolófejek ellenôrzését (tömítettség, leszakadás vizsgálat)!

Nyomás alatt levô légvezetékeknél a kapcsolófejeknél nem lehet levegô szivárgás. Lekapcsolt állapotban a gépkocsin lévô csatlakozó fejeknél szintén nem szivároghat a levegô. A hibás tömítéseket cseréljük ki. A leszakadás vizsgálat alkalmával a nyomás alatt levô töltôvezetéket kapcsoljuk szét, ennek hatására a pótkocsinak be kell fékezôdnie, és a vezetékbôl a levegônek nem szabad szivárognia.

IV. 2. A gumiabroncs ellenôrzése

 • Mérje  meg a gumik légnyomását, majd ismertesse, hogy mikor célszerű a gumik légnyomását mérni!

Elindulás elôtt, hideg gumiknál kell a légnyomást megmérni mérô óra segítsé­gével. Mérés elôtt az órát le kell nullázni. Mérés után az óráról leolvasható a nyomásérték. Ha nem megfelelô a nyomás, állítsuk be.

 •  Ellenôrizze a gumiabroncsok mintázatának mélységét (kopását), ismertesse a kopás megengedett mértékét

Valamilyen mérôeszközzel ellenôrizzük a futófelület mélységét a legjobban elkopott részen. A gumi addig használható, amíg a futófelület mélysége a 75 cm külsô átmérô feletti keréknél belföldön eléri a 3 mm-t, külföldön az 5 mm-t, az ettôl kisebb kerekeknél belföldön az 1,6 mm-t, külföldön a 3 mm-t.

IV. 3. A járműszerelvény felépítményének ellenôrzése

 • Ellenôrizze a felépítmény épségét!

Az ellenôrzés elôtt tisztítsuk meg a járműszerelvényt. Utána ellenôrizzük a kerekeket, keréktárcsákat, gumikat, rugókat, az alvázszerkezetet, a padozat és oldalfalak állapotát. Az észlelt hibákat szüntessük meg, javítsuk ki, vagy javíttassuk meg.

 •  Végezze el az oldalfalkapcsok és biztosítások ellenôrzését!

Az oldalfalakat a kapcsoknak úgy kell rögzítenie, hogy biztonságos legyen, menetközben ne tudjon az oldalfal lenyílni. A kapcsokat ezért a kizáródás ellen reteszelni kell. A biztosító retesz kivétele után a kapcsokat kézzel, könnyen oldani lehessen, és az oldalfal könnyen lenyitható legyen. Az oldalfalak lenyitását mindig két személy végezze. Az oldalfalak zsanérjait kellô idôközönként zsírozzuk meg.

V. 1. A lassítófék működésének ellenôrzése

 • Mutassa meg a kipufogófék szerelvényeit, ismertesse feladatukat!

Működtetôszelep, munkahengerek, elektropneumatikus szelep. A működtetô­szelep segítségével (melynek kapcsolása lehet mechanikus vagy elektromos) a légtartályból a két munkahengerbe levegôt juttatunk. Az egyik munkahenger a. kipufogóban lévô csappantyút zárja, a másik az adagoló gázkarját húzza vissza null töltésre, így a motor nem kap üzemanyagot és fékezi a gépes kocsit. A pótkocsin ilyenkor behúz az elektromágneses szelep, és a pótkocsi légtartályából, beállítástól függôen 0,6-1,6 bar nyomású levegôt enged a pótkocsi fékkamráiba. Ezáltal fékezôdik a pótkocsi is.

 •  Végezze el a lassítófék működésének ellenőrzését!

Álló jármű esetében, járó motornál működtessük a berendezést. Ha jól műkö­dik, akkor a motor leáll, és a pótkocsi fékrudazatai is kimozdulnak fékezési helyzetbe.

V. 2. A rugózás ellenôrzése szemrevételezéssel

 • Végezze el a laprugók, rugókengyelek ellenôrzését!

Tisztítsuk meg a rugókat és tartozékait. Utána szemrevételezéssel ellenôrizzük állapotukat. Repedés, törés, fáradás esetén cseréltessük ki ôket.

 •  Ismertesse az ellenőrzés szempontjait!

Terheletlen állapotban a rugók felfelé ívetek legyenek, ne legyenek repedések, törések rajta.

V. 3. A légrugózás ellenôrzése

 • Végezze el a légrugóelem állapotának ellenôrzését, szemrevételezését!

A légtartályok feltöltése után ellenôrizzük a légrugóelem, az állítószelep, a légtartály és a vezetékek tömítettségét. Levegô szivárgása esetén javíttassuk meg. Évente egyszer szakműhelyben szereltessük szét a légrugóelemet és a benne lévô olajos üledéket takaríttassuk ki. Ellenôrizzük a szintállítószelep működôképességét. Menet közbeni meghibásodás esetén  terheletlen állapotban, lassú menetben közlekedhetünk a javítóműhelyig.

 • Ismertesse a szintállítás módját és annak hibalehetőségét!

VI. 1. A rögzítőfék működésének ellenőrzése

 • Mutassa meg a rögzítófék főbb szerelvényeit, ismertesse feladatukat!

Gépes kocsi: kézifékszelep (működteti a relé szelepet), kétutas szelep (megakadályozza hogy az üzemifék és a rögzítőfék ereje összegződjön), relé szelep (a légtartályt közvetlenül összeköti a rögzítőfék munkahengerével), kapcsoló szelep ( hiba esetén segítségével külső levegővel oldható a rögzítőfék).

 • Végezze el a rögzítôfék működésének ellenôrzését a járműszerelvény álló helyzetében

A kézifékszelep karjának elfordításával a relészelepen keresztül sűrített levegôt engedek a tartályból a rugóerô-tárolós munkahengerbe. Itt a levegô a rugót összenyomja és ezáltal oldódik a rögzítôfék. A rögzítôfék oldott állapotában a piros fényű jelzôlámpa elalszik. Ilyenkor a pótkocsi fékje is oldódik. A kar visszaforgatásával a levegôt kiengedjük a munkahengerbôl a szabadba a relészelepen keresztül, minek hatására a rugó befékezi a gépes kocsit. Ilyenkor a kézifékszelep vezérlônyomást ad a pótkocsifék vezérlô szelepének, és így a pótkocsi is befékezôdik. Ha hibát észlelünk javíttassuk meg szakműhelyben. A rögzítôfék akkor hatásos, ha a gépes kocsit 20%-os lejtôn, a szerelvényt pedig 12%-os lejtôn megtartja.

VI. 2. A pótkocsi támasztóláb valamint a nyerges vontató nyeregszerkezetének  ellenôrzése

 • Ismertesse a félpótkocsi le és felkapcsolását!

Szétkapcsolás elôtt a félpótkocsit rögzíteni kell. Ezután a félpótkocsi támasztólábai  segítségével a vonó járművet tehermentesíteni kell. Után nyitjuk a nyeregszerkezetet a kézi karral, és a vonó járművel kiállunk a pótkocsi alól. Természetesen elôzôleg a villamos és légvezetékeket szét kell kapcsolni. Össze­kapcsolás elôtt a királycsap magasságát a támasztó lábak segítségével be kell állítani a nyeregszerkezethez. Ezután rá kell tolatni a pótkocsira, és  a nyereg­szerkezet automatikusan záródik. Csatlakoztatás után a kézikart a biztosító szeggel reteszelni kell. Ezután a villamos- és légvezetékeket is csatlakoztatni kell, és elindulás elôtt a támasztólábakat is fel kell hajtani. A támasztólábakat egy kézi karral mechanikusan lehet mozgatni.

 • Végezze el a támasztóláb valamint a nyeregszerkezet ellenőrzését és ismertesse                     karbantartásukat.

Elôírt idôközönként ellenôrizni kell a támasztólábak épségét, csúszófelületeinek tisztaságát. A csúszófelületeket és a forgócsapokat be kell zsírozni.

Szétkapcsolás után megtisztítjuk a nyeregszerkezetet az elhasznált zsírtól. Utána megnézzük a felfekvô felület, a zárszerkezet és a királycsap épségét, kopottságát. Az ellenôrzés után bezsírozzuk alaposan az egész szerkezetet. Összekapcsolás után ellenôrizzük a királycsap kottyanását. A megengedett érték 2 mm. A hibás, kopott királycsapot, zárópofákat cserélni kell. Hetente el kell végezni az ellenôrzést.

VI. 3. Az elektromos csatlakozás ellenôrzése

 • Csatlakoztassa a pótkocsi elektromos rendszerét a gépes kocsihoz!

A gépes kocsin és a pótkocsin található egy többpólusú csatlakozó aljzat, mely az alvázhoz van rögzítve, és rugós zárófedéllel rendelkezik. A megfelelô dugóval ellátott vezetéket ide kell bedugni. A helyes csatlakoztatás érdekében a dugót az aljzatba csak egyféleképpen lehet betolni. Általában hét pólust találhatunk rajta. Ezek:

 

 1. bal irányjelzô
 2. féklámpa
 3. jobb helyzetjelzô
 4. jobb irányjelzô
 5. testelés
 6. nincs bekötve
 7. bal helyzetjelzô  

 • Végezze el a világító- és jelzôberendezések működésének ellenôrzését (kap­cso­lók,    visszajelzô lámpák, elektromos csatlakozás, lámpatestek)!

A csatlakoztatás után a különbözô világító és jelzô berendezéseket egyenként be kell kapcsolni, és meg kell nézni, hogy helyesen működnek-e.

VII. 1. A mechanikus rögzítôfék működésének ellenôrzése

 • Végezze el a lekapcsolt pótkocsi rögzítését a mechanikus rögzítôfék működ­tetésével!

A pótkocsin hátul el van helyezve egy trapézméretes csavarorsó, melyet egy kézikar segítségével lehet forgatni. A csavarorsó végéhez egy bowden-huzal van rögzítve, amelynek másik vége a fékkulcshoz van rögzítve. A kézikart addig kell forgatni, amíg a fékkulcsok a hátsó kerekeket be nem fékezik.

 • Ismertesse a rögzítôfék karbantartását!

Kb. 5-8 ezer kilométerenként megtisztítjuk a csavarorsót a rárakódott szennyezôdésektôl, ellenôrizzük állapotát, valamint a bowden-huzal épségét, és zsírozzuk be újra ôket. Célszerű ilyenkor a fékbetétek állapotát is ellenôrizni. A fékbetétek vastagsága ne legyen kisebb 6-8 mm-nél.

VII. 2. A légtartályok víztelenítése

 • Végezze el a pótkocsi légtartály víztelenítését, a csôszűrô ellenôrzését és tisztítását!

A légtartály alsó részén lévô víztelenítô szelepet oldalra kimozdítom, és a víz eltávozik a tartályból. Ezt télen naponta, nyáron hetente el kell végezni. A csôszűrô zárócsavarját nyomásmentes vezetéknél kicsavarom, kiveszem a rugót, majd a betétet, és ellenôrzöm a betét tisztaságát és épségét. A sérült betétet cserélem.

VII. 3. A vonóháromszög ellenôrzése

 • Végezze el a vonóháromszög és a vonószem ellenôrzését!

Meg kell nézni a vonószem, vonóháromszög és a kétoldali vonócsapok épségét. Csatlakozás után meg kell nézni a vonószem és a csapszeg közötti hézagot, kottyanást. Nem lehet több 2 mm-nél. A talált hibákat ki kell javítani, közleked­ni vele nem szabad. A vonócsapokat és a vonószemet idôközönként zsírozzuk be.

 •  Állítsa be a vonóháromszög magasságát!

A vonó gépkocsi vonófejéhez a vonóháromszöget a rajta található rugó feszítésével vagy lazításával lehet beállítani. A rugó feszességét egy anya segítségével lehet állítani.