Kategóriás tanfolyamok

B | A | A1 | BE | C | CE | D | GKI

B kategória

  (32Az elméleti tanórák időtartama: 45 perc

Az elméleti órákról való hiányzást konzultációs órákban pótolni kell.

Az elméleti pótóra:  INGYENES!!!

A tanfolyam elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól – kérésre – mentesíthető:

 • a mozgáskorlátozott,
 • a siket,
 • aki a magyar nyelvet nem beszéli.

 

Beiratkozás előfeltételei:

 • 16 és fél éves életkor ( felső korhatár nincs )
 • Orvosi alkalmassági vélemény
 • Alapfokú iskolai végzettség (min. 8 ált.)

B kategóriás tanfolyamainkat egész évben folyamatosan indítjuk. Az elméleti szakasz 7 foglakozásból, foglalkozásonként 4 tanórából áll. A foglalkozások hétköznapokon 17.00.-kor kezdődnek.
Gyakorlati oktatásra sikeres KRESZ vizsga után lehet jelentkezni.

A gyakorlati oktatást modern légkondicionált gépkocsikkal végezzük.

 

A tanfolyam ára (teljes költsége):

Elmélet+gyakorlat: 280.000 Ft

 • Elmélet KRESZ, Vezetéselmélet, Műszaki: 60.000.-Ft
 • Gyakorlat: Kötelező minimum 29 óra 220.000-Ft (+ a vizsga órája) 

(minimum 580 km megléte a vizsgára bocsátás feltétele)

Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont részére fizetendő vizsgadíjak:

 • KRESZ vizsga: 4.600.-Ft
 • Forgalmi vizsga: 11.000.-Ft

Részletfizetés esetén a kezdő részlet:

 • 45.000.-Ft + elméleti vizsga díja:4.600.-Ft
 • Második részlet: 110.000-Ft
 • Harmadik részlet: 110.000-Ft + Forgalmi vizsga: 11.000.-Ft
A - Motorkerékpár (korlátozás nélkül)

Bármilyen motorkerékpár vezethető vele.

Beiratkozás előfeltételei:

 1. 23 és fél éves életkor ( felső korhatár nincs )
 2. Jogosítvány másolat (ha van)
 3. Orvosi alkalmassági vélemény
 • Tanfolyamra felvehető, aki 23.5 életévét betöltötte.
 • elméleti vizsgára bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte és 23.75 életévét betöltötte,
 • járműkezelési vizsgára bocsátható, aki elméletből sikeresen vizsgázott és 24. életévét betöltötte
 • forgalmi vizsgára bocsátható, aki sikeres járműkezelési vizsgával
 • rendelkezik.
 • Tanfolyamainkat egész évben folyamatosan indítjuk. Gyakorlati oktatásra sikeres KRESZ vizsga után lehet jelentkezni. Minden év november 15.-től március 15.-ig a gyakorlati oktatás és vizsgáztatás szünetel.

A tanfolyam ára:

Elmélet+gyakorlat: 270.000 Ft

 • Elmélet: 60.000.-Ft
 • Gyakorlat: 210.000.-Ft
 • Vizsgadíjak : 43.500.-Ft,
B+E kategória (SZEMÉLYGÉPKOCSI+NEHÉZPÓTKOCSI)

9iratkozás előfeltételei:

 • 17 és fél éves életkor (felső korhatár nincs)
 • Érvényes “B” kategóriás nem kezdő vezetői engedély megléte, másolata
 • Min. 8 általános iskolai bizonyítván megléte, bemutatása

Műszaki végzettség esetén (autószerelő, technikus, gépészmérnök, stb.) felmentés adható a Szerkezet és üzemeltetés, illetve a Biztonsági ellenőrzés, üzemeltetés tantárgyakból.
Gyakorlati oktatásra a sikeres elméleti vizsgák után lehet jelentkezni.

B+E kategória ára:

Tanfolyami díj:

 • Elmélet + gyakorlat (16+1 óra): 190.000 Ft

Részletfizetés esetén az első részlet 60 000 Ft, 

Második részlet: 65 000 Ft 

Harmadik részlet: 65 000 Ft

Tandíj összesen: 190.000 Ft

Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont részére vizsgadíjak:

Elméleti vizsgák

 • KRESZ: 10.500.-Ft
 • Szerkezet és üzemeltetés: 10.500.-Ft
 • Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás: 10.500.-Ft

Gyakorlati vizsgák

 • Rutin vizsga: 9.700.-Ft
 • Forgalmi vizsga: 24.000.-Ft

Összesen: 64.700 Ft

A vizsgadíjak befizetése az aktuális vizsgák előtt esedékes.

C kategória - Tehergépkocsi jogosítvány

ratkozás előfeltételei:

 • 17 és fél éves életkor ( felső korhatár nincs )
 • Érvényes “B” kategóriás  vezetői engedély
 • 2. csoportú orvosi alkalmassági

 

Műszaki végzettség esetén (autószerelő, technikus, gépészmérnök, stb.) felmentés adható a Szerkezet és üzemeltetés, illetve a Biztonsági ellenőrzés, üzemeltetés tantárgyakból.
Gyakorlati oktatásra a sikeres elméleti vizsgák után lehet jelentkezni.

C kategória ára:

Tanfolyami díj:

 • Elmélet + gyakorlat (30 óra): 310.000.-Ft

Részletfizetés esetén az első részlet 70.000.-Ft, az elméleti tanfolyam díja + az elméleti vizsgadíjak.

Gyakorlat: 310.000 Ft

Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont részére vizsgadíjak:

Elméleti vizsgák

 • KRESZ: 10.500.-Ft
 • Szerkezet és üzemeltetés: 10.500.-Ft
 • Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás: 10.500.-Ft

Gyakorlati vizsgák

 • Rutin vizsga: 9700.-Ft
 • Forgalmi vizsga: 24.000.-Ft

A vizsgadíjak befizetése az aktuális vizsgák előtt esedékes.

CE - Nehézpótkocsi

Beiratkozás előfeltételei:

 • 17 és fél éves életkor ( felső korhatár nincs
 • Érvényes “B” és “C” kategóriás, nem kezdő vezetői engedély

Tanfolyamainkat havi rendszerességgel indítjuk. Műszaki végzettség esetén (autószerelő, technikus, gépészmérnök, stb.) felmentés adható, Gyakorlati oktatásra a sikeres elméleti vizsga után lehet jelentkezni.

A tanfolyam ára:

Elmélet + gyakorlat: 220.000 Ft

 • Elmélet: 70.000.-Ft
 • Gyakorlat: 150.000.-Ft

 

 • Kresz vizsgadíj: 10500 Ft
 • Szerkezet és üzemeltetés: 10500 Ft
 •  Rutin vizsga: 9700 Ft
 • Forgalmi vizsga: 24.000 Ft

Összes vizsga díja: 54 700 Ft 

A befizetés történhet részletben is.

D kategória - autóbusz jogosítvány

0099Beiratkozás előfeltételei:

 • 20 és fél éves életkor (felső korhatár nincs)
 • Érvényes B és C kategóriás vezetői engedély
 • 2. csoportú orvosi alkalmassági

Tanfolyamainkat havi rendszerességgel indítjuk.
Műszaki végzettség esetén ( autószerelő, technikus, gépészmérnök, stb.) felmentés adható.
Amennyiben a meglévő vezetői engedély 1984.01.01. előtti, akkor egy elsősegélynyújó tanfolyam elvégzése is kötelező.
Gyakorlati oktatásra a sikeres KRESZ vizsga után lehet jelentkezni.

D kategória ára:

 • Elméleti tanfolyam: 70.000 Ft
 • Gyakorlati oktatás: 500.000 Ft

Összesen: 570.000 Ft

Részletfizetés lehetséges!

A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont részére fizetendő vizsgadíjak:

A vizsgadíjakat a vizsgára jelentkezés előtt szükséges befizetni.

 • Elméleti (KRESZ) vizsga: 10500.-Ft

Gyakorlati vizsgák

 • Rutinvizsga: 9700.-Ft
 • Forgalmi vizsga: 278000.-
 • Összes vizsgadíj: 48 000 Ft 
Átjelentkezés más autósiskolából

Lehetőség van azoknak a tanulóknak is a jelentkezésre, akik már másik képző szervnél kezdték el tanulányaikat, de valamilyen okból váltani szeretnének. 

Ilyen esetben szükség van a másik képző szerv által kiállított Képzési igazolásra két eredeti példányban, valamint 20 000 Ft adminisztációs díjra. 

Átvett tanuló esetén a pótórák díjai: 

B kategória: 8000 ft/óra

A, B+E, C, D, CE kategória: 10000 ft/óra

 

 

Fontos tudnivaló, hogy az elméleti tanfolyam megkezdésétől 9 hónapon belül meg kell történnie az első elméleti vizsgának. Az elméleti tanfolyam megkezdésétől számított 1 éven belül pedig sikeres kresz vizsgát kell tenni.

Sikeres Kresz vizsgától számítva a tanulónak 2 éve van arra, hogy sikeres gyakorlati vizsgát tegyen. Ez minen kategóriára érvényes.

Az e-learning tanfolyamok elérhési ideje 180 nap/75 óra. Amennyiben ez az időtartam valamilyen okból kevésnek bizonyul, úgy hosszabbításra van lehetőség. Ez kategóriánként eltérő díjba kerül, melyről az Autósiskolában érdeklődhet.

 

Elsősegély-nyújtó vizsga első jogosítvány esetén kötelező.

2023. január 1-től a vizsgadíj 18000 ft, melyre a Vöröskeresztnél kell kérni, illetve vizsgára ott lehet jelentkezni, ez a cím a vizsga helyszíne is. (Miskolc, Győri kapu 123.)